Hjelpemiddelbasen

Arbeidsplattform på hjul

Tema: Arbeidsstillinger

Arbeidsplattform med låsbare hjul.
Er høyderegulerbar og kan både benyttes til arbeidsplattform og som arbeidsbenk