Betongarbeider

Velg hvilke områder heftet ditt skal inkludere

Arbeidsstillinger

 • Håndgraving

  Å grave for hånd kan være tungt arbeid for kroppen. Muskulatur i rygg, skuldre og hender kan være utsatt for plager på sikt dersom man ikke tilrettelegger arbeidet. Hva bør man tenke på slik at arbeidet ikke blir for belastende?

  Håndgraving skal minimeres så mye som mulig ved bruk av tekniske hjelpemidler. Der håndgraving ikke kan unngås skal arbeidsdagen tilrettelegges slik at dette blir forsvarlig i forhold til helse og sikkerhet.

  Man bør særlig være oppmerksom på og redusere følgende:

  • Fremoverbøyd rygg
  • Fremoverbøyd rygg og vridning under håndgraving
  • Risiko for uventede belastninger, for eksempel ved at man sklir eller snubler
  • At man blir våt og kald på bena slik at følelse med underlaget reduseres.

  Dersom håndgraving ikke kan unngås bør man tenke på at:

  • Hver ansatt ikke håndgraver mer enn 2-3 tonn pr dag og at belastning fra håndgravingen fordeles over flere timer

  Dårlige arbeidsstilinger øker risiko ved løfting av jord eller masse manuelt. Sørg for at:

  • Du har god arbeidsteknikk
  • At du kan variere eller rotere mellom ulike arbeidsoppgaver.
  • At arbeidsstedet er ryddig og lett å ferdes på
  • At materialer blir plassert i nærheten av der arbeidet skal utføres

  Bedriftshelsetjenesten kan bidra i det forebyggende arbeidet og med innspill på hvordan redusere belastninger knyttet til tungt eller ensformig arbeid.

   

  Les mer

Ensidig belastende arbeid

 • Binding av armeringsjern

 • Jernbinding og plager i korsryggen

   

   

   

   

   

   

   

   

  En utfordring med jernbinding er ofte at man blir gående med bøyd rygg over lengre tid. Dette er belastende og kan føre til plager i muskulatur og sener i korsrygg og hofter.

   

   

   

   

   

   

  Bruk av jernbindemaskin med forlengerarm gjør at man kan utføre arbeidsoppgaven uten å stå med bøyd rygg. Dette vil kunne forebygge plager i korsrygg og hofter grunnet statiske, fremoverbøyde arbeidsstillinger.

  Les mer
 • Forskaling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bruk av hammer på forskalingsklokker kan være belastende for skuldre og hender. Dette gjelder særlig når man må strekke seg over hodehøyde.

  Årsaken til at dette er belastende er at sener og muskulatur omkring skulderleddet må jobbe hardt for å stabilisere leddet, samtidig som stor kraft utvikles i hvert slag med hammeren. Bildet under viser bruk av luftverktøy på forskalingsklokker noe som reduserer belastningen vesentlig. Ta også stilling til om du må ha noe å stå på i forbindelse med klokker høyt oppe. Dette vil senke skuldrene under arbeidet.

  Les mer

Forflytning

 • Håndtering av lettklinkerblokker

   

   

   

   

   

  Ved å ta noen få forholdssregler, kan tunge løft minimeres og risiko for arbeidsskader bli mindre.

  Manuell transport og håndtering av blokker er særlig belastende for rygg og hender. Bruk derfor alltid egnede tekniske hjelpemidler, hvis det er mulig, slik at tunge løft og belastende arbeidsstillinger kan reduseres til et minimum.

  Innretning av byggeplassen og transport av materialer

  • Få blokker og andre materialer levert direkte på byggeplassen, hvis det er mulig. Sørg for gode adgangsforhold, slik at blokker og materialer lett kan transporteres direkte til bruksstedet av leverandøren/sjåføren.
  • Hvis materialer og blokker skal transporteres fra en eventuell lagringsplass til arbeidsstedet, bør adgangsveien mellom lagringsplassen og arbeidsstedet være plant og stabil slik at transport av blokker kan foregå så enkelt som mulig og ved bruk av egnede tekniske hjelpemidler. Sørg for at lagringsplassen ligger så nært arbeidsstedet som mulig.
  • Plasser materialer og utstyr, slik at det er plass til å bruke riktige tekniske hjelpemidler til transporten – og at det er mulighet for å komme til materialene i den rekkefølge de skal brukes.

  Bruk blokkløfter til å begrense tunge løft og dårlige arbeidsstillinger

  Det er utviklet flere tekniske hjelpemidler som i prinsippet kan håndtere lettklinkerblokker. Et eksempel på et slikt hjelpemiddel er en såkalt blokkløfter, som kan redusere tunge manuelle løft av blokker til et minimum.

  Blokkløfteren består av:

  • En tang som kan klemme om og olde fast den blokken som skal flyttes og «oppmures»
  • En fjærbalanse som er montert på en svingarm. Fjærbalansen reduserer selve løftet til et minimum.
  • Svingarmen kan feks monteres på et lasteplan.

  Viktig:

  Plasser blokkløfteren på byggeplassen på en slik måte at svingarmen enkelt kan hente blokkene og svinges til der det skal mures.

   

  Les mer

Varmt og kaldt vær

 • Arbeid i kaldt vær

  Ved kulde, snø og vind kan muskulatur og leddbånd bli stivere, samt at belastningen på kretsløpet og stoffskiftet øker. Risiko for overbelastning av muskel og skjelett blir større dersom man er kald og skal utføre tungt fysisk aktivitet. Når hendene blir avkjølt blir føleevnen og evne til å arbeide nøyaktig nedsatt. Personer som har antydning til «hvite fingre» opplever dette som meget ubehagelig i kaldt vær. Arbeid i kaldt vær kan øke risiko for ulykker dersom man ikke tar noen forhåndsregler.

  Ved arbeid i kulde og hvis det blåser er det ikke nok bare å ta en titt på termometeret. Den «effektive temperaturen» kan være lavere enn termometeret viser. En måte å framstille vindeffekten på er å regne om de aktuelle temperatur- og vindforhold til en «effektiv temperatur» eller «følt temperatur». Dette er ingen temperatur som kan måles med et termometer; det er en måte å tallfeste den kombinerte effekten av vind og (lav) temperatur slik at vi kan handle fornuftig.

  Vindavkjølingsindeks:

  I tabellen under sier fargene noe om når faren for forfrysninger øker.

  0 til -10: Liten faregrad men kan oppleves ubehagelig for kroppen.Kle deg varmt med tanke på utendørstemperaturen

  -10 til -25: Moderat faregrad. Fare for hypotermi uten beskyttelse over tid. Husk lue, votter og vindtette ytterplagg.

  -25 til -50: Stor faregrad. Fare for forfrysninger. Pass på nese, fingre og tær. Kle deg varmt og ha gjerne flere lag med vindtett yttertøy.

   

   

  (Kilde Metrologisk institutt. Met.no)

  Eksempel: Hvis temperaturen er -5˚C, og vindhastiheten er 13,5 m/s – så vil temperaturen føles som om man befinner seg i 15 minusgrader.

  Det er viktig at temperaturen under arbeidsdagen passer til den fysiske belastning man utsettes for, og de arbeidsmetodene man har.

  Ved at bygninger, telt, brakker og liknede varmes opp, tilrettelegger man for at arbeidsdagen blir komfortabel til tross for kaldt vær. Ved fysisk arbeid vil normalt temperaturer rundt 10 grader være passende. Ved stillesittende arbeid, som på kontor, anbefales temperaturer over 20 grader .

  I mange tilfeller kan man ikke regulere temperaturen ettersom arbeidet foregår utendørs. Da skal arbeidsgiver sørge for at ansatte benytter passende arbeidstøy.

   

  Les mer
 • Bekledning ved kaldt vær

  Å bli nedkjølt på jobben er utrivelig og skaper ofte mistrivsel. Det er lett å føle seg i dårlig form fordi kroppen bruker mye krefter på oppvarming. Musklene blir stivere og kroppen blir mindre bevegelig, samtidig som risiko for ulykker øker. Her får du noen tips knyttet til bekledning ved kaldt vær

  Bekledning nærmest kroppen er viktig å tenke på under kalde arbeidsdager. Arbeidstøyet skal ha god passform, ha en isolerende effekt, slippe igjennom vanndamp og være vindtett. Kle deg gjerne i 3 lag:

  1. Undertøyet er det innerste laget
  2. Utenpå har man et isolerende mellomlager
  3. Det ytterste laget skal beskytte mot regn, vind og snø, samtidig som det lar fuktigheten innenfra trenge ut og fordampe.

  Ved arbeid i kulde er det viktig å sikre at man,  ved for eksempel fremoverbøyd arbeid, ikke får glipper i korsryggen. Velg derfor jakker med forlengelse som går over korsrygg og setet.

  Vedlikehold arbeidstøy på lik linje med verneutstyr forøvrig. Ved tilfeller av kulde og sterk vind bør man også i enkelte tilfeller vurdere kortere arbeidstid.

  Les mer
 • Når det er varmt på arbeidsplassen

  Å utføre et fysisk arbeid når det er uvanlig varmt, kan oppleves ubehagelig. Man blir mindre effektiv, føler seg slapp og uopplagt samt ukonsentrert. Til tross for dette kan man automatisk ikke forlate arbeidsplassen. Arbeidsgiver bør sammen med ansatte utarbeide rutiner for å redusere belastningen ved høye temperaturer. Her kan du lese om hvordan dette kan gjøres.

  Det er ingen lov eller forskrift som beskriver faste temperaturgrenser på arbeidsplassen. Likevel anbefales det at man unngår arbeid over 26 varmegrader over lengre perioder.

  Foregår arbeidet innendørs kan man vurdere følgende:

  • Om ventilasjonsanlegget kan justeres.
  • Om det er mulig å få til solskjerming
  • Om utstyr som avgir varme kan flyttes unna arbeidsstedet.
  • Bruk av vifter eller annen kjøling.

  Foregår arbeidet utendørs kan man vurdere følgende:

  • Om det kan benyttes lettere klær, slik at man lettere får avkjøling.
  • Om det er mulig å få til solskjerming
  • Bruke vifter eller andre kjøleanordninger
  • Mulighet for jevnlig avkjøling med bruk av vann.
  • Huske på bruk av solkrem

  For arbeid både innendørs og utendørs kan man vurdere kortere arbeidsdager, hyppigere pauser, eller forskjøvet arbeidstid. Man må også huske på å ha konstant tilgang på væske, slik at man opprettholder væskebalansen i kroppen.

  Alle virksomheter bør ha et bevisst forhold til høye temperaturer. Ansatte, verneombud og ledelse bør diskutere utfordringene, og gjøre vurderinger for å redusere belastning for arbeidstakerne.

   

   

  Les mer