Elektriker

Velg hvilke områder heftet ditt skal inkludere

Arbeidsstillinger

 • Tips ved arbeid i trange rom eller krypkjellere

  Ved arbeid i trange rom kan det bli noen utfordringer knyttet til arbeidsstillinger. Dersom man blir sittende, knestående eller liggende vil dette kunne gi risiko i forhold til korsrygg, knær eller skuldre. Særlig dersom dette er arbeid som foregår over lengre perioder.

  Arbeid i trange rom:

  Ved feks arbeid i såkalte fortettningsprosjekt hvor flere husstander i et område skal tilknytte seg fiber innebærer dette tilkoblings arbeid og montering av fiberbombe i kum. Noen rigger seg til med telt i nærheten av kummen. Her setter de opp bord, stol og varmeovn om vinter. Videre trekker de kabel inn i teltet hvor de kan jobbe sittende derfra.

  På denne måten har de et system for å unngå å stå trangt i kum. Dette vil videre være viktig i forhold til å unngå risiko knyttet til tungt og ensformig arbeid.

  Dette kan også gjøres i krypkjellere hvor fiberbombe for eksempel har 20 meter kveil. De hekter da denne av og tar med til teltet.

  Fibersløyfe

  Les mer
 • Kanalheis

  Kanalheiser er et godt redskap til bruk ved montering av kanaler i tak.  Det sparer oss for tunge løft og gjør arbeidet tryggere.

  Arbeid med kanaler under tak vil kunne gi tung statisk belastning på skuldre og armer.

  Ved bruk av kanalheis må du forvisse deg om:

  • At kanalheisen er i orden.
  • At den står stødig.
  • Oppgitt maksimalvekt.

  Bruk ikke heisen som arbeidsplattform eller som skyvebrett ved kanalmontering.

   

  Les mer
 • Unngå belastning ved knestående arbeid

  rørkutt 3Både rygg og knær er utsatt for belastning ved knestående arbeid. Knær bør særlig beskyttes mot trykk fra harde underlag. I dag er det er vanlig å beskytte knærne med knebeskyttere eller puter. Et annet tips for å redusere denne belastningen er å benytte «krakk» der dette er mulig eller arbeidsstoler med hjul innendørs.

   

  Det vil som utgangspunkt være viktig å fokusere på å organiserer dagen slik at man kan variere mellom ulike type oppgaver under arbeidet.

  Unngå knestående arbeid i lange perioder av arbeidsdagen. Dette slik at belastning på knær og rygg ikke blir for store

  Når du arbeider på bakken kan arbeidsstol eller «krakk» være avlastende både for knær, hofter og rygg.

  Bildet viser arbeidsstol innendørs med dreibare hjul som gjør at man enkelt forflytter seg under arbeidet.

   

  Les mer

Ergonomisk arbeidsplassvurdering

Forflytning

 • Kabelavruller

  Å bruke kabelavruller gjøre at selve kabeltrommel ruller når man skal trekke kabel. Dette reduserer belastning på armer, skuldre og rygg betydelig.

Fysisk aktivitet og trening

 • Om trening

  Vi mennesker er laget for å være i fysisk aktivitet og trening handler om å legge et grunnlag for et langt og godt arbeidsliv. I tillegg til god arbeidsteknikk trenger bygge- og anleggsarbeideren også  en godt fysisk trenet kropp for å forebygge belastningslidelser.

  Når man har en fysisk krevende jobb tenker noen at man ikke trenger å trene utenom arbeidstiden, og at man får nok trening gjennom arbeidet. Dette er nødvendigvis ikke riktig.

  Arbeidstakere innen bygge og anleggsbransjen har ulike fysiske krav ut fra yrke og arbeidsoppgaver og det er viktig å ta hensyn til individuelle forutsetninger. Med dette menes for eksempel at en som er 60 år  ikke har samme fysiske kapasitet som da han var 20 år. Dette kan imidlertid utjevnes ved regelmessig trening.

  Effektene av fysisk trening er mange og godt kjent. I tillegg til de mest kjente fysiske effekter som økt muskel styrke og kondisjon vil det også være viktig for bygge- og anleggsarbeidere at for eksempel koordinasjon, balanse og reaksjonsevne utvikles. Følelse av økt velvære er også forbundet med regelmessig fysisk aktivitet, søvnkvaliteten blir bedre og depresjonssykdommer reduseres. Dessuten opprettholdes vår evne til å planlegge og koordinere oppgaver, samt at selvfølelsen øker.

  Under finner du treningsprogramer med tips innen styrke, bevegelighet, kondisjon og balanse.

  Øvelsene er relatert til bygg- og anleggsarbeiderens arbeidshverdag.

   

  Les mer
 • Trim og øvelser på arbeidsplassen

  Noen enkle øvelser på arbeidsplassen kan gjøre kroppen bedre forberedt på å utøve fysisk arbeid. Videoen viser hvor enkelt man kan organisere dette.

 • Morgenoppvarming

   

  Oppvarming av kroppens muskler, sener og ledd gjør deg i bedre stand til å takle dagens arbeid. Klikk her for morgenoppvarming.

 • Styrketrening

  Styrketrening gjør oss bedre rustet til å tåle fysiske belastninger under arbeidsdagen. Muskelstyrke påvirker også vår balanse, koordinasjon og utholdenheten. Øvelsene finner du ved å klikke her.

 • Tøyninger

  Å tøye ut muskulatur som har vært i fysisk aktivitet, gir avspenning og er på sikt skadereduserende. Fleksibilitet i muskulatur og sener tilrettelegger for at vi tåler leddutslag bedre. Her finner du et program for tøyninger