Hjelpemiddelbasen

Transport tralle

Tema: Forflytning

Transport av dører, vinduer, bygningsplater etc.
Forutsetter plant/kompakt underlag

Multiroller

Vekt 2,4 kg

Kapasitet intill

250 kg