Funksjonær og kontorarbeid

Velg hvilke områder heftet ditt skal inkludere

Arbeid med data, tastatur og mus kan være ensidig og belastende for kroppen. Det er ikke uvanlig at ansatte som jobber i lengre tid foran dataskjerm tidvis opplever plager i nakke, underarmer og håndledd.  Mange tilfeller av muskel/skjelettplager kan forebygges dersom man tilpasser- og stiller inn arbeidsplassen på en god måte. Det er også viktig å benytte seg av gode dataverktøy samt å ta hyppige pauser under arbeidsdagen.

I materialet her får du noen tips om hvordan helseplager kan unngås. Du finner også sjekklister du kan benytte til å stille inn din arbeidsplass.

 

Lagre