Funksjonær og kontorarbeid

Velg hvilke områder heftet ditt skal inkludere

Arbeid ergonomisk

 • Belastningsplager

  Ved ensidig belastende arbeid kan det på kort eller lengre sikt oppstå tretthet, ømhet, smerter, hevelse og stivhet i muskler, sener og ledd. Dette fører ofte til nedsatt funksjonsevne, nedsatt oppmerksomhet og kan øke risiko for ulykker.

  Plager som følge av ensidig eller belastende arbeid kan henge sammen med:

  • Langvarig spenning av musklene
  • Trykk på, eller strekning av, vev
  • Påvirkning av blodforskyvning eller nerver.

  Skadene kommer oftest i kroppens muskler, sener, ledd og tilhørende kar og nerver. Skadene ses oftest i nakke, skuldre, armer og hender, men kan oppstå i alle områder av kroppen. Ensidig belastende arbeid kan også være årsak til:

  • Stress
  • Psykisk tretthet og nedsatt opplagthet.

  Dersom man opplever plager som her er nevnt, selv eller blant kollegaer, er det på høy tid å undersøke belastningene i arbeidsdagen nærmere.

  Ved ønske om bistand til nærmere undersøkelser bør man involvere følgende:

  • Nærmeste leder
  • HMS ansvarlige i virksomheten(f.eks. verneombud)
  • Bedriftshelsetjenesten

  Disse kan ofte bistå med tips, råd og forebyggende tiltak som kan være med på å forebygge sykdom og fravær.

  Les mer
 • Tilrettelegg arbeidet på kontoret

  20131213_103002Ved arbeid foran dataskjerm er statiske og ensidige arbeidsstillinger blant de vanligste årsakene til muskel/skjelettplager. På lik linje med mer manuelt fysisk arbeid er det viktig å tilrettelegge kontoret slik at man reduserer unødvendige belastninger. Opplæring i arbeidsteknikk og fokus på god innretning av arbeidsplassen er viktig.

  Grunnleggende vil følgende bidra til å redusere plager ved dataarbeid:

  • Still inn arbeidsbord, stol og dataskjerm slik at denne er tilpasset den enkelte som skal bruke utstyret.
  • Sørg for at du har god og nok belysning over dataskjermen
  • Unngå sjenerende eller reflekterende lys utenfra.
  • Ta hyppige minipauser heller enn 1 lang pause
  • Beveg deg ofte under arbeidsdagen, reis deg og gjør øvelser for skuldre og nakke samt strekk på bena.
  • Lær deg bruken av funksjonstaster.
  • Varier bruken av pekeverktøy(mus) mellom venstre og høyre hånd
  • Ta synsundersøkelse dersom du har nedsatt syn eller er usikker.

   

  Les mer
 • Ergonomi og krav til arbeidsmiljøet

  Ergonomi handler om få til en tilpasning mellom arbeidstakere og arbeidsplassen. Målet er å arbeide med forandring av arbeidsmåter for å redusere risikofaktorer knyttet til helseplager. Både arbeidsgiver og arbeidstaker skal ta hensyn til hva som er god ergonomi på arbeidsplassen.

  Målet med å fokusere på ergonomi, er å redusere feilbelastning og overbelastning på kroppen. Selv om fysisk aktivitet og riktig belastning er sunt for oss, er det likevel viktig å unngå tungt og ensformig arbeid.

  • Tunge løft, tidspress og belastende arbeidsstillinger over tid ses på som uheldig og kan føre til overbelastning på kroppen.
  • Muskel og skjelettplager er den største årsaken til sykefravær i arbeidslivet. En god del av disse plagene skyldes arbeidsplassen og overbelastning.

  God ergonomi på arbeidsplassen handler blant annet om å tilrettelegge arbeidet, samt å organisere seg på en måte som er hensiktsmessig. Man skal også tilrettelegge for arbeidstakere som allerede har muskel og skjelettplager. Det er laget vurderingsmodeller som viser når arbeidet kan medføre risiko for helseplage.

  Trykk her for å lese mer om modellene.

   

  Les mer
 • Muskel og skjelettplager

  Vi er alle laget for å være i fysisk aktivitet og å ha et fysisk yrke. Dette er sunt og bra for oss, men det er når kroppen overbelastes at det er fare for muskel og skjelettplager