Grunnarbeider

Velg hvilke områder heftet ditt skal inkludere

Arbeid ergonomisk

 • Slaghammer på kran

  Slaghammer på kranbilBruk av slaghammer på gammel asfalt eller hard grunn kan føre til stor vibrasjonsbelastning på hender, skuldre og resten av overkroppen. Dette kan gi en risiko for helseplager etter kort tids bruk. Ved bruk av slaghammer på kran kan dette unngås og arbeidet går mye raskere.

   

  Slaghammer og kran

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Les mer
 • Bruk av maskin-montert komprimeringshjul

  Ved arbeid med komprimering benyttes ofte håndholdt hoppetusse. Denne overfører mye vibrasjon til kroppen og kan føre til utfordringer knyttet til hvite fingre, eller plager i rygg, nakke og skuldre. Ved bruk av maskinmontert komprimeringshjul vil disse utfordringene i stor grad kunne reduseres.

  Bildet viser komprimeringshjul festet på gravemaskin

   

   

   

   

   

   

   

   

  Les mer

Arbeidsstillinger

Ergonomisk arbeidsplassvurdering

Fysisk aktivitet og trening

 • Om trening

  Vi mennesker er laget for å være i fysisk aktivitet og trening handler om å legge et grunnlag for et langt og godt arbeidsliv. I tillegg til god arbeidsteknikk trenger bygge- og anleggsarbeideren også  en godt fysisk trenet kropp for å forebygge belastningslidelser.

  Når man har en fysisk krevende jobb tenker noen at man ikke trenger å trene utenom arbeidstiden, og at man får nok trening gjennom arbeidet. Dette er nødvendigvis ikke riktig.

  Arbeidstakere innen bygge og anleggsbransjen har ulike fysiske krav ut fra yrke og arbeidsoppgaver og det er viktig å ta hensyn til individuelle forutsetninger. Med dette menes for eksempel at en som er 60 år  ikke har samme fysiske kapasitet som da han var 20 år. Dette kan imidlertid utjevnes ved regelmessig trening.

  Effektene av fysisk trening er mange og godt kjent. I tillegg til de mest kjente fysiske effekter som økt muskel styrke og kondisjon vil det også være viktig for bygge- og anleggsarbeidere at for eksempel koordinasjon, balanse og reaksjonsevne utvikles. Følelse av økt velvære er også forbundet med regelmessig fysisk aktivitet, søvnkvaliteten blir bedre og depresjonssykdommer reduseres. Dessuten opprettholdes vår evne til å planlegge og koordinere oppgaver, samt at selvfølelsen øker.

  Under finner du treningsprogramer med tips innen styrke, bevegelighet, kondisjon og balanse.

  Øvelsene er relatert til bygg- og anleggsarbeiderens arbeidshverdag.

   

  Les mer
 • Trim og øvelser på arbeidsplassen

  Noen enkle øvelser på arbeidsplassen kan gjøre kroppen bedre forberedt på å utøve fysisk arbeid. Videoen viser hvor enkelt man kan organisere dette.

 • Morgenoppvarming

   

  Oppvarming av kroppens muskler, sener og ledd gjør deg i bedre stand til å takle dagens arbeid. Klikk her for morgenoppvarming.

 • Styrketrening

  Styrketrening gjør oss bedre rustet til å tåle fysiske belastninger under arbeidsdagen. Muskelstyrke påvirker også vår balanse, koordinasjon og utholdenheten. Øvelsene finner du ved å klikke her.

 • Tøyninger

  Å tøye ut muskulatur som har vært i fysisk aktivitet, gir avspenning og er på sikt skadereduserende. Fleksibilitet i muskulatur og sener tilrettelegger for at vi tåler leddutslag bedre. Her finner du et program for tøyninger

Tungt arbeid

 • Maskinmonterte slaghammere

  Bruk av håndholdte meiselmaskiner er tungt arbeid samtidig som man er utsatt for vibrasjoner. For å redusere belastninger knyttet til dette kan man benytte maskinmonterte slaghammere.

  Avhjelper tunge løft og vibrasjoner. Fås i flere størrelser. Monteres på minigravere og gravemaskiner.
  I den senere tid har disse hamrene fått en rekke nye anvendelsesområder.
  For eksempel er fler og fler hydrauliske slaghamre nå å finne i steinbrudd hvor de brukes som et kostnadseffektivt alternativ til sprenging

  Les mer