Samarbeidspartnere

Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening (BNL) har en avtale om felles strategi om sykefraværsarbeid (IA). Etter denne avtalen inngår et samarbeid om å redusere skader og belastninger som fører til ulykker og sykefravær.

Muskel- og skjelettlidelser står for halvparten av sykefraværet i bygg- og anleggsbransjen. Ansatte med slike lidelser blir ofte uføretrygdet etter lange sykemeldingsperioder. Det ville være en fordel for alle; både enkeltmennesket, arbeidsmiljøet, økonomien i den enkelte virksomhet og samfunnet for øvrig om de kunne forbli i arbeid.

Med bakgrunn i dette startet Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Fellesforbundet et felles prosjekt for å få utviklet Ergonomiportalen.  Prosjektet er støttet av Fondet for regionale verneombud.

i 2015 har også EnergiNorge blitt med i Ergonomiportalen, med yrkesgruppene Energimontører og Skogryddere.

Vi vil spesielt få rette en takk til alle som har bidratt i arbeidet. Dette gjelder spesielt de Regionale verneombudene, EBAs/BNLs medlemsbedrifter samt Arbeidstilsynet.

Vi håper ergonomiportalen blir et viktig bidrag for å få redusert langtidsfraværet for bygg- og anleggsbransjen.

  • Prosjektledelse er utført  av Thomas Karlsen, Bedico HMS
  • Videoproduksjon er utført av Kim Eidem, Fabel Production
  • Web-utvikling er utført av Klapp Media