Stillasmontør

Velg hvilke områder heftet ditt skal inkludere

 

 

 

 

 

 

 

Noen få forholdsregler kan gjøre risikoen for arbeidsskader og helseplager mye mindre. 

Gode ergonomiske arbeidsprosesser og riktige tekniske hjelpemidler kan løse mye av utfordringene knyttet til arbeidsdagen. I materialet her finner du mange tips som kan bidra til en lettere arbeidsdag for deg og dine kollegaer. Å fokusere på å redusere tunge eller ensformige belastninger gir bedre helse, overskudd og arbeidsglede. Du kan skrive ut alt det du ønsker å ta med deg på arbeidsplassen