Stillasmontør

Velg hvilke områder heftet ditt skal inkludere

Ergonomisk arbeidsplassvurdering

  • Kartlegging for stillas

    Gjennomfør kartleggingen her

    Hensikten er å se på hva som kan forebygge helseplager og forbedre arbeidsmiljøet.  Diskuter gjerne hva du har funnet ut med andre kollegaer, verneombud og ledere. Kartleggingen kan du skrive ut eller sende på e-post til feks verneombud, leder eller BHT.