Stillasmontør

Velg hvilke områder heftet ditt skal inkludere

Arbeid ergonomisk

 • Heising og firing av stillasdeler

  Manuell heising og firing av stillasdeler eller andre materialer kan være tungt, særlig for skuldre og armer. Det har vært vanlig å benytte trinse(hjul) og tau til dette arbeidet. For å unngå overbelastninger er det viktig og heller benytte tekniske hjelpemidler i dette arbeidet.

  Man kan i dag benytte el-heis til montering og demontering av stillasdeler.

  Bildene under viser to heiser som kan erstatte manuell heising og firing av stillasdeler.

  Heisene benyttes ut fra hva slags materialer som skal forflyttes.

   

   

   

   

   

   

  Husk at også heisene skal forflyttes med hjelpemidler.

  Les mer
 • Logistikk og samarbeid

  Logistikk og hvordan materialer forflyttes og plasseres på oppstillingsplassen, er viktig i forhold til å tilrettelegge for gode arbeidsprosesser. Har man fokus på dette, vil arbeidet kunne lettes for stillasmontører. Hensikten er å redusere unødvendig bæring over avstander. God logistikk og plassering av materialer gjør at man blir mer effektiv. Dette gjelder alt fra lagring, utkjøring, oppbygging og demontering av stillaser

   

  Sørg for at lastebiler kan kjøre så nærme oppstillingsstedet som mulig slik at materiell ikke havner langt unna

   

   

   

   

   

  • Bruk tekniske hjelpemidler, når stillasdeler og maskiner skal flyttes.
  • Bruk f.eks kraner, truck, trekkvogner og sekkevogner.
  • Benytt kasser, kontainere og paller til transporten av materiell.

  Det er også viktig å fokusere på godt samarbeid mellom arbeidstakerene slik at enkelte ikke tar allede  tunge eller ensformige arbeidsoppgavene. Skift mellom bunn og toppmann med jevne mellomrom for å skape variasjon. Bytt også på hvem som tar ned platter og liknende ved demontering av stillas

  Les mer

Arbeidsstillinger

Ergonomisk arbeidsplassvurdering

Fysisk aktivitet og trening

 • Om trening

  Vi mennesker er laget for å være i fysisk aktivitet og trening handler om å legge et grunnlag for et langt og godt arbeidsliv. I tillegg til god arbeidsteknikk trenger bygge- og anleggsarbeideren også  en godt fysisk trenet kropp for å forebygge belastningslidelser.

  Når man har en fysisk krevende jobb tenker noen at man ikke trenger å trene utenom arbeidstiden, og at man får nok trening gjennom arbeidet. Dette er nødvendigvis ikke riktig.

  Arbeidstakere innen bygge og anleggsbransjen har ulike fysiske krav ut fra yrke og arbeidsoppgaver og det er viktig å ta hensyn til individuelle forutsetninger. Med dette menes for eksempel at en som er 60 år  ikke har samme fysiske kapasitet som da han var 20 år. Dette kan imidlertid utjevnes ved regelmessig trening.

  Effektene av fysisk trening er mange og godt kjent. I tillegg til de mest kjente fysiske effekter som økt muskel styrke og kondisjon vil det også være viktig for bygge- og anleggsarbeidere at for eksempel koordinasjon, balanse og reaksjonsevne utvikles. Følelse av økt velvære er også forbundet med regelmessig fysisk aktivitet, søvnkvaliteten blir bedre og depresjonssykdommer reduseres. Dessuten opprettholdes vår evne til å planlegge og koordinere oppgaver, samt at selvfølelsen øker.

  Under finner du treningsprogramer med tips innen styrke, bevegelighet, kondisjon og balanse.

  Øvelsene er relatert til bygg- og anleggsarbeiderens arbeidshverdag.

   

  Les mer
 • Trim og øvelser på arbeidsplassen

  Noen enkle øvelser på arbeidsplassen kan gjøre kroppen bedre forberedt på å utøve fysisk arbeid. Videoen viser hvor enkelt man kan organisere dette.

 • Morgenoppvarming

   

  Oppvarming av kroppens muskler, sener og ledd gjør deg i bedre stand til å takle dagens arbeid. Klikk her for morgenoppvarming.

 • Styrketrening

  Styrketrening gjør oss bedre rustet til å tåle fysiske belastninger under arbeidsdagen. Muskelstyrke påvirker også vår balanse, koordinasjon og utholdenheten. Øvelsene finner du ved å klikke her.

 • Tøyninger

  Å tøye ut muskulatur som har vært i fysisk aktivitet, gir avspenning og er på sikt skadereduserende. Fleksibilitet i muskulatur og sener tilrettelegger for at vi tåler leddutslag bedre. Her finner du et program for tøyninger