Tømrer

Velg hvilke områder heftet ditt skal inkludere

Arbeidsstillinger

 • Gipsarbeid

  GipsÅ arbeide med gipsplater kan være et tungt fysisk arbeid dersom man ikke tar noen forholdsregler. Ofte er gipsplatene av en størrelse som gjør at det kan være vanskelig å finne gode arbeidsstillinger dersom man skal håndtere disse alene. Det finnes likevel mye man kan gjøre for å lette dette arbeidet.

  Bæring av gipsplater kan være en belastning- særlig  for rygg, skuldre og hender. Dersom man går i trapp, eller løfter gipsplater fra bakken krever dette stor innsats fra muskulatur og sener i korsryggen. Dersom man monterer plater i tak krever dette stor kraftbruk i skuldre og nakke.

  Hva kan man så gjøre?

  Bæring av gipsBruk 90 cm gipsplater i stedet for 120 cm – dette reduserer belastningen betydelig( en gipsplate på 120 cm veier i snitt ca 25 kg).

   

  Gode arbeidsstillinger:

  Unngå, så langt det er mulig, å arbeide med hendene over skulderhøyde. Sener og muskulatur i skuldrene er særlig utsatte når de er utstrakt som ved arbeid over hodet.

   

   

   

   

  Sørg for god plass og ryddige adgangs forhold:

  Få levert materialer og elementer så nært arbeidsstedet som mulig. Plasser materialer og utstyr på en slik måte at det er plass til transport og bruk av tekniske hjelpemidler. Få levert gipsplater og materialer slik at de kan håndteres i den rekkefølge de skal benyttes og slik at de ikke behøver å bæres eller manuelt forflyttes for langt.

   

   

  Gips

  Les mer
 • Vinduer og dører

  Å håndtere vinduer og dører kan være et fysisk tungt arbeid hvor det er vanskelig å finne gode arbeidsstillinger. Dersom arbeidet på byggeplassen blir planlagt og utført riktig kan man forebygge mange tilfeller av arbeidsskader og slitasjer. Bruk av kran, lift og andre tekniske hjelpemidler kan redusere risikoen betydelig.

  3Sette innUlike tekniske hjelpemidler har forskjellige fordeler og ulemper. Når man skal velge et teknisk hjelpemiddel til transport og innsetting av vinduer og dører bør følgende overveies:
  • Om tidsplanen/utformingen av arbeidsplassen sikrer plass til anvendelse av hjelpemidlet
  • Om et evt. stillas er egnet til bruk av hjelpemiddelet
  • Om hjelpemiddelet kan komme opp og inn til selve arbeidsstedet
  • Om døråpninger mm. kan passeres
  • Om der er installasjoner/hull i gulvet (vvs, el. mm.)
  • Om gulvet/terrenget er ujevnt
  • Om evt. det er tilrettelagt for lagring , slik at arbeidet ikke hindres eller sperres

  For å få optimalt utbytte må hjelpemiddelet være tilpasset plassen. Dette må planlegges i forkant. Tilpasningen har blant annet betydning for bemanningsplan og arbeidsdeling, og hvor mange tømrere som for eksempel skal benytte hjelpemiddelet.

  Transport vindu forflytning, rulle

   

   

   

   

  Les mer
 • Boring i tak

 • Arbeid i trange rom eller krypkjellere

  Arbeid som utføres i krypkjellere er ofte belastende på kroppen. Dårlige adkomstforhold og begrenset plass til å utføre arbeidet, øker generelt risikoen for utvikling av belastningslidelser. Her kan du lese om hvordan du kan tilrettelegge og utføre arbeidet på en forsvarlig måte.

  Utfordring for kroppen:

  Det knyttes ofte helsemessige utfordringer til arbeid i krypkjellere,- eller trange rom. Disse utfordringene går gjerne på muligheten for å kunne stå oppreist under arbeidet.

  For eksempel er det kjent at knestående arbeid påvirker knærne og kan medføre muskel og skjelettplager ved langvarig belastning. Det anbefales ikke at man står på kne eller huk lenge sammenhengende under arbeidsdagen.

  Arbeid i krypkjeller krever ekstra stor oppmerksomhet og planlegging                        

  Følgende punkter bør gjennomgås før man igangsetter arbeidet:

  1. Planlegg og forbered arbeidet nøye
  2. Vurder om krypkjellerens tilstand er umiddelbar kritisk for ansatte og reager dersom dette er tilfellet. Kanskje det bør det etableres ny adkomst eller fluktvei.
  3. Vurder om det er god nok tilgang på frisk luft.
  4. Utarbeid en arbeidsplassvurdering og gjennomfør tiltak på bakgrunn av denne.
  5. Vurder om man kan utføre eller prefabrikkere noe utenfor krypkjelleren
  6. Utarbeid en vaktplan med tidsbegrenset arbeidstid
  7. Sørg for at ansatte i krypkjelleren har kontakt med andre utenfor kjelleren og med hverandre.

   

   

  Les mer

Varmt og kaldt vær

 • Arbeid i kaldt vær

  Ved kulde, snø og vind kan muskulatur og leddbånd bli stivere, samt at belastningen på kretsløpet og stoffskiftet øker. Risiko for overbelastning av muskel og skjelett blir større dersom man er kald og skal utføre tungt fysisk aktivitet. Når hendene blir avkjølt blir føleevnen og evne til å arbeide nøyaktig nedsatt. Personer som har antydning til «hvite fingre» opplever dette som meget ubehagelig i kaldt vær. Arbeid i kaldt vær kan øke risiko for ulykker dersom man ikke tar noen forhåndsregler.

  Ved arbeid i kulde og hvis det blåser er det ikke nok bare å ta en titt på termometeret. Den «effektive temperaturen» kan være lavere enn termometeret viser. En måte å framstille vindeffekten på er å regne om de aktuelle temperatur- og vindforhold til en «effektiv temperatur» eller «følt temperatur». Dette er ingen temperatur som kan måles med et termometer; det er en måte å tallfeste den kombinerte effekten av vind og (lav) temperatur slik at vi kan handle fornuftig.

  Vindavkjølingsindeks:

  I tabellen under sier fargene noe om når faren for forfrysninger øker.

  0 til -10: Liten faregrad men kan oppleves ubehagelig for kroppen.Kle deg varmt med tanke på utendørstemperaturen

  -10 til -25: Moderat faregrad. Fare for hypotermi uten beskyttelse over tid. Husk lue, votter og vindtette ytterplagg.

  -25 til -50: Stor faregrad. Fare for forfrysninger. Pass på nese, fingre og tær. Kle deg varmt og ha gjerne flere lag med vindtett yttertøy.

   

   

  (Kilde Metrologisk institutt. Met.no)

  Eksempel: Hvis temperaturen er -5˚C, og vindhastiheten er 13,5 m/s – så vil temperaturen føles som om man befinner seg i 15 minusgrader.

  Det er viktig at temperaturen under arbeidsdagen passer til den fysiske belastning man utsettes for, og de arbeidsmetodene man har.

  Ved at bygninger, telt, brakker og liknede varmes opp, tilrettelegger man for at arbeidsdagen blir komfortabel til tross for kaldt vær. Ved fysisk arbeid vil normalt temperaturer rundt 10 grader være passende. Ved stillesittende arbeid, som på kontor, anbefales temperaturer over 20 grader .

  I mange tilfeller kan man ikke regulere temperaturen ettersom arbeidet foregår utendørs. Da skal arbeidsgiver sørge for at ansatte benytter passende arbeidstøy.

   

  Les mer
 • Bekledning ved kaldt vær

  Å bli nedkjølt på jobben er utrivelig og skaper ofte mistrivsel. Det er lett å føle seg i dårlig form fordi kroppen bruker mye krefter på oppvarming. Musklene blir stivere og kroppen blir mindre bevegelig, samtidig som risiko for ulykker øker. Her får du noen tips knyttet til bekledning ved kaldt vær

  Bekledning nærmest kroppen er viktig å tenke på under kalde arbeidsdager. Arbeidstøyet skal ha god passform, ha en isolerende effekt, slippe igjennom vanndamp og være vindtett. Kle deg gjerne i 3 lag:

  1. Undertøyet er det innerste laget
  2. Utenpå har man et isolerende mellomlager
  3. Det ytterste laget skal beskytte mot regn, vind og snø, samtidig som det lar fuktigheten innenfra trenge ut og fordampe.

  Ved arbeid i kulde er det viktig å sikre at man,  ved for eksempel fremoverbøyd arbeid, ikke får glipper i korsryggen. Velg derfor jakker med forlengelse som går over korsrygg og setet.

  Vedlikehold arbeidstøy på lik linje med verneutstyr forøvrig. Ved tilfeller av kulde og sterk vind bør man også i enkelte tilfeller vurdere kortere arbeidstid.

  Les mer
 • Når det er varmt på arbeidsplassen

  Å utføre et fysisk arbeid når det er uvanlig varmt, kan oppleves ubehagelig. Man blir mindre effektiv, føler seg slapp og uopplagt samt ukonsentrert. Til tross for dette kan man automatisk ikke forlate arbeidsplassen. Arbeidsgiver bør sammen med ansatte utarbeide rutiner for å redusere belastningen ved høye temperaturer. Her kan du lese om hvordan dette kan gjøres.

  Det er ingen lov eller forskrift som beskriver faste temperaturgrenser på arbeidsplassen. Likevel anbefales det at man unngår arbeid over 26 varmegrader over lengre perioder.

  Foregår arbeidet innendørs kan man vurdere følgende:

  • Om ventilasjonsanlegget kan justeres.
  • Om det er mulig å få til solskjerming
  • Om utstyr som avgir varme kan flyttes unna arbeidsstedet.
  • Bruk av vifter eller annen kjøling.

  Foregår arbeidet utendørs kan man vurdere følgende:

  • Om det kan benyttes lettere klær, slik at man lettere får avkjøling.
  • Om det er mulig å få til solskjerming
  • Bruke vifter eller andre kjøleanordninger
  • Mulighet for jevnlig avkjøling med bruk av vann.
  • Huske på bruk av solkrem

  For arbeid både innendørs og utendørs kan man vurdere kortere arbeidsdager, hyppigere pauser, eller forskjøvet arbeidstid. Man må også huske på å ha konstant tilgang på væske, slik at man opprettholder væskebalansen i kroppen.

  Alle virksomheter bør ha et bevisst forhold til høye temperaturer. Ansatte, verneombud og ledelse bør diskutere utfordringene, og gjøre vurderinger for å redusere belastning for arbeidstakerne.

   

   

  Les mer