Tømrer

Velg hvilke områder heftet ditt skal inkludere

Arbeidsstillinger

 • Reduser belastningen ved gipsarbeid

  Håndtering av gipsplater, fra levering på veien til montering på veggen:

  Bruk av elektrisk gipsheis kan fjerne tunge løft helt, og dermed redusere risiko for belastningsplager:

  Manuell bæring og montering av gips er tungt arbeid og kan belaste rygg, skuldre, nakke og armer betydelig. Ved bruk av riktige hjelpemidler kan unødvendig bæring og holding over hodet  fjernes og man kan fokusere på monteringen uten at dette er tungt.

   

   

   

  Les mer
 • Forflytning av vinduer

  Bruk av vindustralle til forflytning kan spare kroppen for unødvendige løft og belastninger.

  Transport vindu forflytning, rulleDette er både en sikker og god måte å forflytte et  tungt vindu på.

  Merk at det benyttes sugekopper for godt grep under forflytningen

   

   

   

  Les mer
 • Bruk av vindusrobot

  Bruk av vindusrobot vil kunne fjerne tunge løft og vanskelige arbeidsstillinger helt.

  Vindusroboten er ideel å bruke på prosjekter der det skal settes inn mange vinduer etter hverandre.

  Vanligvis må man være flere som bærer og setter inn vinduer pga vinduenes størrelse og vekt.

  Dersom vinduene er lagret i nærheten kan 1 tømrer alene, hente vinduet med roboten og sette dette inn i vinduskarmen.Dette frigjør dermed flere mann som kan gjøre andre oppgaver istedenfor.

   

  Les mer
 • Unngå belastning ved knestående arbeid

  rørkutt 3Både rygg og knær er utsatt for belastning ved knestående arbeid. Knær bør særlig beskyttes mot trykk fra harde underlag. I dag er det er vanlig å beskytte knærne med knebeskyttere eller puter. Et annet tips for å redusere denne belastningen er å benytte «krakk» der dette er mulig eller arbeidsstoler med hjul innendørs.

   

  Det vil som utgangspunkt være viktig å fokusere på å organiserer dagen slik at man kan variere mellom ulike type oppgaver under arbeidet.

  Unngå knestående arbeid i lange perioder av arbeidsdagen. Dette slik at belastning på knær og rygg ikke blir for store

  Når du arbeider på bakken kan arbeidsstol eller «krakk» være avlastende både for knær, hofter og rygg.

  Bildet viser arbeidsstol innendørs med dreibare hjul som gjør at man enkelt forflytter seg under arbeidet.

   

  Les mer

Ergonomisk arbeidsplassvurdering

Fysisk aktivitet og trening

 • Om trening

  Vi mennesker er laget for å være i fysisk aktivitet og trening handler om å legge et grunnlag for et langt og godt arbeidsliv. I tillegg til god arbeidsteknikk trenger bygge- og anleggsarbeideren også  en godt fysisk trenet kropp for å forebygge belastningslidelser.

  Når man har en fysisk krevende jobb tenker noen at man ikke trenger å trene utenom arbeidstiden, og at man får nok trening gjennom arbeidet. Dette er nødvendigvis ikke riktig.

  Arbeidstakere innen bygge og anleggsbransjen har ulike fysiske krav ut fra yrke og arbeidsoppgaver og det er viktig å ta hensyn til individuelle forutsetninger. Med dette menes for eksempel at en som er 60 år  ikke har samme fysiske kapasitet som da han var 20 år. Dette kan imidlertid utjevnes ved regelmessig trening.

  Effektene av fysisk trening er mange og godt kjent. I tillegg til de mest kjente fysiske effekter som økt muskel styrke og kondisjon vil det også være viktig for bygge- og anleggsarbeidere at for eksempel koordinasjon, balanse og reaksjonsevne utvikles. Følelse av økt velvære er også forbundet med regelmessig fysisk aktivitet, søvnkvaliteten blir bedre og depresjonssykdommer reduseres. Dessuten opprettholdes vår evne til å planlegge og koordinere oppgaver, samt at selvfølelsen øker.

  Under finner du treningsprogramer med tips innen styrke, bevegelighet, kondisjon og balanse.

  Øvelsene er relatert til bygg- og anleggsarbeiderens arbeidshverdag.

   

  Les mer
 • Trim og øvelser på arbeidsplassen

  Noen enkle øvelser på arbeidsplassen kan gjøre kroppen bedre forberedt på å utøve fysisk arbeid. Videoen viser hvor enkelt man kan organisere dette.

 • Morgenoppvarming

   

  Oppvarming av kroppens muskler, sener og ledd gjør deg i bedre stand til å takle dagens arbeid. Klikk her for morgenoppvarming.

 • Styrketrening

  Styrketrening gjør oss bedre rustet til å tåle fysiske belastninger under arbeidsdagen. Muskelstyrke påvirker også vår balanse, koordinasjon og utholdenheten. Øvelsene finner du ved å klikke her.

 • Tøyninger

  Å tøye ut muskulatur som har vært i fysisk aktivitet, gir avspenning og er på sikt skadereduserende. Fleksibilitet i muskulatur og sener tilrettelegger for at vi tåler leddutslag bedre. Her finner du et program for tøyninger

Løfteutstyr

 • Skråbaneheis

  Når materialer skal transporteres opp og ned fra tak er det viktig å se på alternativer til tunge løft og bæring. Skråbaneheis kan frakte takpappruller, mørtel, sten og tegl. Det finnes ulike lastbeholdere til ulike materialer.

   

   

  Les mer

Tungt arbeid

 • Maskinmonterte slaghammere

  Bruk av håndholdte meiselmaskiner er tungt arbeid samtidig som man er utsatt for vibrasjoner. For å redusere belastninger knyttet til dette kan man benytte maskinmonterte slaghammere.

  Avhjelper tunge løft og vibrasjoner. Fås i flere størrelser. Monteres på minigravere og gravemaskiner.
  I den senere tid har disse hamrene fått en rekke nye anvendelsesområder.
  For eksempel er fler og fler hydrauliske slaghamre nå å finne i steinbrudd hvor de brukes som et kostnadseffektivt alternativ til sprenging

  Les mer