Hjelpemiddelbasen

Maskinmontert Komprimeringshjul

Tema: Vibrasjon

Reduserer bruk av håndstyrt hoppetusse

Stehr

SVR 60

Leire

1 m

Sand

0,5 m