Betongarbeider: Ergonomisk arbeidsplassvurdering

Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten er bedriftens eget verktøy i forhold til å kartlegge, prioritere og løse utfordringer knyttet til tungt og ensformig arbeid.

Trinn 1 av 8

12%
 • Date Format: DD dot MM dot YYYY
 • Deltakere

Tips til gjennomføring

Slik kan sjekklisten benyttes

 • Svar på spørsmålene i skjemaet
 • Utfordringer føres inn i handlingsplanen
 • Tenk på hva årasken til funnene kan være
 • Skriv ned løsninger på utfordringene
 • Hvem skal være ansvarlig for utbedring av funnene?
 • Når forventes utfordringene å være løst?

Forberedelse

 • Gjennomgang av tidligere kartlegginger, og oppfølging av tidligere handlingsplaner
 • Registrerte avvik siste periode
 • Sykefravær siste periode

Medvirkning fra ansatte i virksomheten

Spørsmålene/Skjemaet bør tas opp og gås igjennom på et egnet møte (for eksempel bas-møte) før fysisk befaring for å få frem synspunkter fra de ansatte.

Leder, verneombud og evt. andre aktuelle ansatte gjennomfører så en fysisk befaring av arbeidsplass og utstyr.

Foreslåtte tiltak bør tas opp med de ansatte slik at de ansatte har mulighet for å komme med innspill, og være med på å prioritere tiltakene, fastsette ansvar og tidsfrister for tiltak. Forslag til skjema og handlingsplan vedlegges etter skjekklisten.