Murer

Å arbeide som murer kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Skyve og trekke

Skyve/trekke 

Når du skal forflytte tunge materialer eller gjenstander kan det være lurt å vurdere å skyve eller trekke gjenstanden, i stedet for å løfte. Når du skal skyve eller trekke en gjenstand vil friksjonen til underlaget påvirke hvor mye energi du bruker på forflytningen. Gjør friksjonen så liten som mulig ved for eksempel å bruke tralle, eller sette gjenstanden på et materiale som sklir lett på underlaget. Helning og tyngdekraft vil også være krefter som spiller inn. Husk SJA!

Å løfte/trekke/skyve i praksis

  • Løft og bær slik det er naturlig for deg
  • Du har sterke muskler i beina. Bruk dem når du løfter tungt
  • Reduser kraftbehovet ved å løfte så nære kroppen som mulig
  • Fordel belastningen på flere folk 
  • Bruk hjelpemidler
  • Reduser friksjonen mellom gjenstanden og underlaget når du skal skyve/trekke
  • Utnytt tyngdeoverføring og tyngdekraften 
  • Utnytt bevegelsesenergien i objektet

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere