Rørlegger

Å arbeide som rørlegger kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Skyve og trekke

Når du skal forflytte tunge materialer eller gjenstander kan det være lurt å vurdere å skyve eller trekke, i stedet for å løfte. Når du skal skyve eller trekke en gjenstand vil friksjonen til underlaget påvirke hvor mye energi du bruker på forflytningen. Gjør friksjonen så liten som mulig ved for eksempel å bruke tralle, eller sette gjenstanden på et materiale som sklir lett på underlaget. Helning og tyngdekraft vil også være krefter som spiller inn. Husk SJA! 

Å løfte/trekke/skyve i praksis

  • Løft og bær slik det er naturlig for deg.
  • Du har sterke muskler i beina. Bruk dem når du løfter tungt.
  • Reduser kraftbehovet ved å løfte så nære kroppen som mulig.
  • Fordel belastningen på flere folk.
  • Bruk hjelpemidler.
  • Reduser friksjonen mellom gjenstanden og underlaget når du skal skyve/trekke.
  • Utnytt tyngdeoverføring og tyngdekraften. 
  • Utnytt bevegelsesenergien i objektet.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere