Skogrydder

Å arbeide som skogrydder kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Skyve og trekke

Når du skal forflytte tungt utstyr eller gjenstander kan det være lurt å vurdere å skyve, rulle eller trekke, i stedet for å løfte. Når du skal skyve eller trekke en gjenstand vil friksjonen til underlaget påvirke hvor mye energi du bruker på forflytningen. Gjør friksjonen til underlaget så liten som mulig ved for eksempel å bruke tralle, eller andre hjelpemidler for forflytning, eller sett gjenstanden på et materiale som sklir lett på underlaget. Helning og tyngdekraft vil også være krefter som spiller inn. Husk SJA! 

Å løfte/trekke/skyve i praksis

  • Løft og bær slik det er naturlig for deg.
  • Du har sterke muskler i beina. Bruk dem når du løfter tungt.
  • Reduser kraftbehovet ved å løfte så nære kroppen som mulig.
  • Fordel belastningen på flere folk.
  • Bruk hjelpemidler som for eksempel løftekroker eller spett
  • Reduser friksjonen mellom gjenstanden og underlaget når du skal skyve/trekke.
  • Utnytt tyngdeoverføring og tyngdekraften. 
  • Utnytt bevegelsesenergien i objektet.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere