Asfalt og Veivedlikehold

Å arbeide som asfalt og veivedlikeholder kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Arbeidstillinger

Sittende arbeid over tid

Enkelte i bransjen har maskinen eller kjøretøyet som sin arbeidsplass, og store deler av arbeidsdagen foregår her. Å sitte i samme arbeidsstilling over lang tid gjør at musklene jobber statisk, og det blir viktig å sørge for bevegelse og variasjon gjennom arbeidsdagen. Dersom du tar små, hyppige pauser og bruker for eksempel en del av lunsjpausen din å bevege deg vil du øke blodsirkulasjonen og sørge for gjennom bevegelse av muskler og ledd. Sete, speil og betjeningspanel bør være stilt inn slik at du kan sitte i en stilling som er naturlig for deg når du kjører. Husk at selv om du sitter godt, er det viktig at du bryter opp arbeidet med pauser. Har du mulighet til å hjelpe til utenfor maskinen, eller rotere på arbeidsoppgavene, vil dette gi en naturlig variasjon for kroppen.

Innstilling av førerhus

Førerhus og sete bør være innstilt til å passe deg. Det kan være lett å glemme dersom flere bruker maskinen. Det bør være fritt utsyn for god sikt, og betjeningspanelet bør være plassert slik at behovet for at du må vri eller snu deg i stolen er minst mulig. Ratt og spaker bør også stilles inn slik at du kan ha en naturlig stilling i skuldre, underarm og håndledd. Setet skal gi god støtte, men også gi fri bevegelse for armene og mulighet for variasjon når du arbeider. Still inn setet slik at du sitter med en vinkel i hofte og knær som oppleves naturlig for deg. Helningen på setet/førerhuset avhenger av hvilket arbeid du skal gjøre – velg en stilling der du sitter mest mulig behagelig og bruker minst mulig krefter på å «holde deg i setet». Setet skal gi god støtte til ca. 2/3 av låret. Dersom det når helt til knehasen vil det kunne redusere blodsirkulasjonen. For å redusere vibrasjonseksponering bør setet stilles inn etter din kroppsvekt.

Bruk også de ulike justeringsmulighetene til å skape variasjon gjennom arbeidsdagen. Husk at et tilpasset førerhus ikke erstatter kroppens behov for variasjon og bevegelse!

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere