Funksjonær og kontorarbeid

For å ha et godt og langt yrkesliv som funksjonær eller kontormedarbeider er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Hva er ergonomi?

Ergonomi er å jobbe smart!

Ergonomi handler om få til en tilpasning mellom deg, arbeidsplassen din og arbeidsoppgavene du skal gjøre. Dette betyr at arbeidsplassen og arbeidsoppgavene er tilrettelagt for at du skal kunne jobbe trygt og effektivt, og at du har kunnskap og mulighet til å bruke kroppen på en hensiktsmessig måte i arbeidet ditt. Å forsøke å jobbe i en naturlig stilling for kroppen, redusere unødvendig belastning og sørge for variasjon og bevegelse i ledd og muskler er de viktigste ergonomiske prinsippene. 

Kroppen tåler belastning

Kroppen er skapt for belastning og bevegelse. Både muskler, ledd og skjelett blir sterkere av bruk. Å jobbe som funksjonær eller kontormedarbeider inneholder ofte stillesittende arbeid, og arbeidsoppgaver med ensidig og statisk belastning. Kroppen tåler denne belastning, men trenger variasjon. Derfor er det lurt å tilpasse arbeidsplassen og variere arbeidsstillingene for å jobbe så smart og energiøkonomisk som mulig. Da må du planlegge arbeidet, ha tilgang til riktig utstyr og hjelpemidler, ha mulighet til variasjon, samt ha kunnskap om hvordan kroppen fungerer. 

Å forebygge plager

Målet med ergonomi er at arbeidsdagen din skal bli så trygg, effektiv og energiøkonomisk som mulig, og samtidig forebygge unødvendige muskel- og skjelettplager. Muskel- og skjelettplager kan oppstå uavhengig av hva vi gjør, eller hvilket yrke vi har. Selv om plagene ikke skyldes skade eller at noe er ødelagt, vet vi at risikofaktorer som mye stillesitting, arbeid ved PC-skjerm eller annet ensformig og statisk arbeid kan medføre muskel- og skjelettplager hos enkelte. Som kontorarbeider bør du kjenne til disse risikofaktorene, og bidra til å redusere dem. Det kan være gjennom tilpasning av arbeidsplassen, aktiv bruk av hjelpemidler som bidrar til avlastning og variasjon, samarbeid om belastende oppgaver, bevissthet rundt småpauser, variasjon og bevegelse, men også gjennom tilbakemelding til de som planlegger/organisere arbeidet i tidligere faser.

Om du likevel skulle få vondt, så vet vi at de aller fleste muskel- og skjelettplager går over av seg selv. I slike perioder kan det være nødvendig å finne løsninger og tilpasninger på arbeidsplassen mens plagene går seg til.

Ergonomi i arbeidshverdagen

Spinner

Å gjøre forberedelser

Planlegging

Som kontor- og funksjonærarbeider kan arbeidsdagen innebære mange statiske og ensformige arbeidsoppgaver og arbeidsstillinger. Du kan legge til rette for en variert arbeidsdag ved å planlegge godt i forkant. For eksempel er det å sitte lenge foran datamaskinen en stilling som krever at du planlegger for hvordan du kan gi musklene i skulder og nakke avbrekk ved å variere arbeidsstilling og ta hyppige mikropauser. Noen funksjonærer har også arbeidsoppgaver ute på byggeplassen. Hvis du kan organisere arbeidsdagen slik at du kan veksle mellom å sitte på kontoret og være ute, vil det bidra til en naturlig variasjon og bevegelse.

Involvering og medvirkning

Du har både en rett og en plikt til å medvirke i bedriftens HMS-arbeid. Ofte er det lett å glemme at du som funksjonær- eller kontorarbeider også har krav på at arbeidsplassen er kartlagt og trygg. Selv om du ikke har deltatt i planlegging og utforming av egen arbeidsplass er det likevel viktig at du som fagarbeider involverer deg og kommer med forslag til forbedring av arbeidssted, organisering eller andre ting som kan påvirke arbeidsmiljøet og mulighetene for god tilrettelegging. Bruk vernetjenesten eller HMS-personell formidle dette videre.

Hjelpemidler

Bruk hjelpemidlene du har tilgjengelig og om nødvendig be om opplæring. Det kan gjøre at du jobber mer effektivt og sparer deg for energi og unødvendig statisk belastning. Hjelpemidler er designet for å gjøre jobben lettere, som for eksempel å redusere behovet for muskelkraft og gjentagende bevegelser, samt gjøre det mulig å jobbe i en mer naturlig arbeidsstilling. Lær deg å bruke hjelpemidlene, sørg for at de er tilpasset deg og bruk de aktivt. Utvikling av hjelpemidler er i konstant utvikling, og det tilbys stadig nye produkter. Link til ulike hjelpemidler finner du her.

Tips og råd

Hvordan jobbe smart

Hva er bra for kroppen

Kroppen er skapt for å brukes, men den trenger variasjon i måten du bruker den på. Når du vet hvordan kroppen fungerer er det lettere å ta gode valg i arbeidshverdagen. Vi er alle ulike og det er individuelt hva som oppleves som gode og mindre gode arbeidsstillinger og måter å utføre arbeidsoppgavene på. Kunnskap om egen kropp, planlegging av arbeidsdagen og tilrettelegging av omgivelsene gjør at du kan utføre arbeidsoppgavene du er satt til på smartest mulig måte.    

Gjennom en lang arbeidsdag er det viktig at du tenker variasjon og bevegelse. Arbeid ved PC, langvarig sitting og mye bruk av tastatur og mus krever mye av muskulaturen. Å ta seg tid til variasjon kan være vanskelig i en travel arbeidshverdag der resultatet og andre kollegaer er avhengig av at du er effektiv, men prøv så godt du kan å begrense tiden du bruker i samme stilling, og sørg for mikropauser og avbrekk.

Ergonomiske tips

  • Sitt og bruk kroppen slik det oppleves naturlig for deg
  • Planlegg arbeidet slik at det blir minst mulig ensidig, og at det møter kroppens behov for bevegelse
  • Sørg for variasjon i arbeidsoppgaver og arbeidsstillinger gjennom dagen
  • Vær villig til å lære alle arbeidsoppgavene, så blir mulighetene for variasjon større
  • Fordel tung belastning på flere muskler eller spør en kollega om hjelp
  • Bruk hjelpemidler
  • Sørg for å jobbe med kortest mulig vektarm, og sitt i en naturlig avspent stilling som du varierer ofte

Rust kroppen til å tåle belastning

Kroppen er i utgangspunktet både robust og sterk, og den trives med å være i variert aktivitet og bevegelse. Når den utsettes for belastning styrkes muskler, ledd og skjelett. Det vil si at kroppen tilpasser seg det den utsettes for. Jobben som funksjonær eller kontorarbeider innebærer ofte mindre tunge fysiske arbeidsoppgaver, men tilgjengjeld mer ensidig og statisk belastning på blant annet skulder, arm, nakke og rygg. Derfor er det viktig at du er i variert aktivitet på fritiden. Trening og aktivitet gir økt sirkulasjon, økt kapasitet og legger et godt grunnlag for å tåle den belastningen du møter i hverdagen. Hvis du har stillesittende arbeid er aktivitet og bevegelse helt nødvendig for å opprettholde god helse.

God fysisk form vil gi deg mange fordeler når du skal jobbe som kontorarbeider. En kropp som er forberedt på – og vant til – belastning, vil over tid opparbeide seg god utholdenhet og toleranse for forskjellige arbeidsbelastninger. Hvis du er i god fysisk form og i aktivitet og bevegelse på fritiden, er kroppen bedre rustet til å tåle en stillesittende arbeidshverdag. Å være i god fysisk form vil bidra til mer overskudd og at du lettere henter deg inn etter en lang dag. Å være i allsidig aktivitet og bevegelse når du kommer hjem gir variasjon og blodsirkulasjon i slitne muskler og ledd, og med en god hvilepause om natten er de klare til bruk dagen etter.

Når plagene har oppstått

Selv om du jobber smart, er det ingen garanti for at du ikke får smerter eller plager fra muskler og ledd. Det er sjelden en enkeltstående årsak til muskel- og skjelettplager og slike plager rammer alle uavhengig av yrke. Smerter er plagsomt og kan sette oss helt ut av spill i perioder. Forskning viser at muskel- og skjelettplager sjelden skyldes en skade, og de fleste plager går over av seg selv. Å arbeide som kontorarbeider kan innebære arbeidsoppgaver som kan være utfordrende å gjøre når du har plager, som for eksempel å sitte lenge når du har vondt i ryggen. Dersom smertene varer over tid eller påvirker muligheten til å utføre jobben din, bør du ta kontakt med leder.

  • Snakk tidlig med arbeidsgiver om muligheter for tilpasninger på arbeidsplassen for en periode. Det kan være arbeidstid, arbeidsoppgaver eller andre former for tilrettelegging som gjør det mulig å være i jobb til tross for plagene.
  • Forsøk å være i noe bevegelse eller generell aktivitet. Den klare anbefalingen for muskel- og skjelettplager er å holde seg i normal, lett aktivitet! Se derfor på muligheten for å være i jobb mens plagene går seg til.
  • Er du bekymret for plagene, snakk med fastlegen din og/eller bedriftshelsetjenesten som har kunnskap risikofaktorer og eksponeringer i ditt arbeidsmiljø.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere