Funksjonær og kontorarbeid

Å arbeide som funksjonær kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Hva er ergonomi?

Hva er ergonomi?

Ergonomi handler om få til en tilpasning mellom deg, arbeidsplassen din og arbeidsoppgavene du skal gjøre. Dette betyr at arbeidsplassen og arbeidsoppgavene er tilrettelagt for at du skal kunne jobbe trygt og effektivt, og at du har kunnskap og mulighet til å bruke kroppen på en hensiktsmessig måte i arbeidet ditt.

Kroppen tåler belastning

Kroppen er skapt for belastning og bevegelse. Både muskler, ledd og skjelett blir sterkere av bruk. Å jobbe som funksjonær eller kontormedarbeider kan inneholde stillesittende arbeid, og arbeidsoppgaver med ensidig og statisk belastning. Kroppen tåler denne belastning, men trenger variasjon. Det er lurt å tilpasse arbeidsplassen og variere arbeidsstillingene for å jobbe så smart og energiøkonomisk som mulig. Da må du planlegge arbeidet, ha tilgang til riktig utstyr og hjelpemidler, ha mulighet til variasjon, samt ha kunnskap om hvordan kroppen fungerer. 

Å forebygge plager

Målet med ergonomi er at arbeidsdagen din skal bli så trygg, effektiv og energiøkonomisk som mulig, og samtidig forebygge unødvendige muskel- og skjelettplager. Muskel- og skjelettplager skyldes sjelden en skade og kan oppstå uavhengig av hva vi gjør eller hvilket yrke vi har. Selv om plagene ikke skyldes skade eller at noe er ødelagt, vet vi at smerter i rygg, skuldre og armer kan være vanlige plager hos de som jobber som funksjonærer eller kontormedarbeidere. Mange av disse plagene kan forebygges ved å jobbe smart. De aller fleste muskel- og skjelettplager går som regel over av seg selv, men samtidig kan det være nødvendig å finne løsninger og tilpasninger på arbeidsplassen mens plagene går seg til.

Ergonomi i arbeidshverdagen

Spinner

Å gjøre forberedelser

Sikker jobbanalyse (SJA)

Før man skal sette i gang med en arbeidsoppgave er det viktig å planlegge godt hvordan oppgaven skal utføres for å unngå unødig risiko, men også for å gjøre smarte tilpasninger. SJA er en systematisk og trinnvis gjennomgang av en planlagt arbeidsoperasjon. Hensikten er å sette inn tiltak for å fjerne eller kontrollere risikoelementene som identifiseres. Du bør gjøre en SJA om arbeidsoppgaven avviker fra etablerte rutiner og prosedyrer, eller hvis det krever samarbeid mellom flere.

Planlegging

Som kontor og funksjonærarbeider kan arbeidsdagen innebære mange ulike arbeidsoppgaver og arbeidsstillinger. Du kan legge til rette for en variert arbeidsdag ved å planlegge godt i forkant. Noen arbeidsoppgaver innebærer mye ensidig belastning over tid. For eksempel er det å sitte lenge foran datamaskinen en stilling som krever at du planlegger for hvordan du kan gi musklene i skulder og nakke avbrekk ved å variere arbeidsstilling og ta hyppige mikropauser. Noen funksjonærer har også arbeidsoppgaver ute på byggeplassen. Hvis du kan organisere arbeidsdagen slik at du kan veksle mellom å sitte på kontoret og være ute, vil det bidra til en naturlig variasjon og bevegelse.

Involvering og medvirkning

Ved store prosjekter vil mange avgjørelser som påvirker din arbeidshverdag allerede være tatt i prosjekteringsfasen. Når arbeidet allerede er i gang har du mindre muligheter for påvirkning av for eksempel valg av materialer, logistikk og plan for gjennomføring. Det er derfor viktig at du som fagarbeider involverer deg i planleggingen. Har du innspill som kan gjøre arbeidsdagen din bedre eller andre forslag som kan påvirke arbeidsmiljøet og muligheter for god tilrettelegging, kan vernetjenesten eller HMS-personell formidle dette inn i planleggingsfasen.

Hjelpemidler

Bruk hjelpemidlene du har tilgjengelig og om nødvendig be om opplæring. Det kan gjøre at du jobber mer effektivt og sparer deg for energi. Hjelpemidler er designet for å gjøre jobben lettere, som for eksempel å redusere behovet for muskelkraft og gjentagende bevegelser, samt gjøre det mulig å jobbe i en mer naturlig arbeidsstilling. Sørg for at tidsplanen og utforming av arbeidsplassen din sikrer plass til bruk av hjelpemiddelet, og at hjelpemiddelet er tilpasset deg. Gjør du det til en vane å bruke hjelpemidler vil du kunne spare kroppen din for mye belastning. Utvikling av hjelpemidler er i konstant utvikling, og det tilbys stadig nye produkter. Link til ulike hjelpemidler finner du her.

Tips og råd

Hvordan jobbe smart

Hva er bra for kroppen

Kroppen er skapt for å brukes, men den trenger variasjon i måten du bruker den på. Når du vet hvordan kroppen fungerer er det lettere å ta gode valg i arbeidshverdagen. Vi er alle ulike og det er individuelt hva som oppleves som gode og mindre gode arbeidsstillinger og måter å utføre arbeidsoppgavene på. Kunnskap om egen kropp, planlegging av arbeidsdagen og tilrettelegging av omgivelsene gjør at du kan utføre arbeidsoppgavene du er satt til på smartest mulig måte.    

Gjennom en lang arbeidsdag er det viktig at du tenker variasjon og bevegelse. Arbeid med armene over skulderhøyde, fremoverbøyd stilling med samtidig vridning av rygg, oppgaver med mye statisk belastning i knestående og på huk krever mye av muskulaturen. Å ta seg tid til variasjon kan være vanskelig i en travel arbeidshverdag der resultatet og andre kollegaer er avhengig av at du er effektiv, men prøv så godt du kan å begrense tiden du bruker i samme stilling, og sørg for mikropauser og avbrekk.

Ergonomiske tips

  • Prøv å få til variasjon i arbeidsoppgaver og arbeidsstillinger gjennom dagen

  • Vær villig til å lære alle arbeidsoppgavene, så blir mulighetene for variasjon større

  • Planlegg arbeidet slik at det blir mest mulig energiøkonomisk, og at det møter kroppens behov for bevegelse

  • Bruk kroppen slik det oppleves naturlig for deg

  • Fordel tung belastning på flere muskler eller spør en kollega om hjelp

  • Bruk hjelpemidler

  • Sørg for å jobbe med kortest mulig vektarm

Rust kroppen til å tåle belastning

Kroppen er i utgangspunktet både robust og sterk, og den trives med å være i variert aktivitet og bevegelse. Når den utsettes for belastning styrkes muskler, ledd og skjelett. Det vil si at kroppen tilpasser seg det den utsettes for. Jobben som funksjonær eller kontorarbeider innebærer sjelden tung fysisk belastning, men kan bestå av ensidig og statisk belastning på blant annet skulder, arm, nakke og rygg. Derfor er det viktig at du er i variert aktivitet på fritiden. Trening og aktivitet gir økt sirkulasjon, økt kapasitet og legger et godt grunnlag for å tåle den belastningen du møter i hverdagen. Hvis du har stillesittende arbeid er aktivitet og bevegelse helt nødvendig for å opprettholde god helse.

God fysisk form vil gi deg mange fordeler når du skal jobbe som kontorarbeider. En kropp som er forberedt på – og vant til – belastning, vil over tid opparbeide seg god utholdenhet og toleranse for forskjellige arbeidsbelastninger. Hvis du er i god fysisk form og i aktivitet og bevegelse på fritiden, er kroppen bedre rustet til å tåle en stillesittende arbeidshverdag. Å være i god fysisk form vil bidra til mer overskudd og at du lettere henter deg inn etter en lang dag. Å være i allsidig aktivitet og bevegelse når du kommer hjem gir variasjon og blodsirkulasjon i slitne muskler og ledd, og med en god hvilepause om natten er de klare til bruk dagen etter.

Når plagene har oppstått

Muskel- og skjelettplager

Selv om du jobber smart, er det ingen garanti for at du ikke får smerter eller plager fra muskler og ledd. Det er sjelden en enkeltstående årsak til muskel- og skjelettplager og slike plager rammer alle uavhengig av yrke. Smerter er plagsomt og kan sette oss helt ut av spill i perioder. Forskning viser at muskel- og skjelettplager sjelden skyldes en skade, og de fleste plager går over av seg selv. Å arbeide som kontorarbeider kan innebære arbeidsoppgaver som kan være utfordrende å gjøre når du har plager, som for eksempel å sitte lenge når du har vondt i ryggen. Dersom smertene varer over tid eller påvirker muligheten til å utføre jobben din, bør du ta kontakt med leder.

Hva kan du gjøre om du får vondt?

  • Snakk med arbeidsgiver om muligheter for tilpasninger på arbeidsplassen for en periode. Det kan være arbeidstid, arbeidsoppgaver eller andre former for tilrettelegging som gjør det mulig å være i jobb til tross for plagene.

  • Forsøk å være i noe bevegelse eller generell aktivitet. Den klare anbefalingen for muskel- og skjelettplager er å holde seg i normal, lett aktivitet! Se derfor på muligheten for å være i jobb mens plagene går seg til.

  • Er du bekymret for plagene, snakk med fastlegen din

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere