Prosjekterende

Prosjekterende:

«Prosjekterende» er en betegnelse for de som tegner, beskriver og beregner bygge- og anleggsleveranser (entrepriseprosjekter). Dette kalles å prosjektere. De prosjekterende er vanligvis arkitekter og rådgivende ingeniører. Byggherreforskriften stiller krav til at de prosjekterende skal kartlegge og risiko vurdere forhold ved sin designutvikling som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen (SHA). Hensynet til SHA skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske og tekniske løsninger. I den grad det er praktisk mulig skal risiko/fare prosjekteres bort. Restrisiko (som ikke blir prosjektet bort) skal dokumenteres og kommuniseres videre til byggherren og entreprenørkontraktene.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere