Maskinfører

For å ha et godt og langt yrkesliv som maskinfører er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Hva er ergonomi?

Ergonomi er å jobbe smart!

Ergonomi handler om få til en tilpasning mellom deg, arbeidsplassen din og arbeidsoppgavene du skal gjøre. Dette betyr at arbeidsplassen og arbeidsoppgavene er tilrettelagt for at du skal kunne jobbe trygt og effektivt, og at du har kunnskap og mulighet til å bruke kroppen på en hensiktsmessig måte i arbeidet ditt. Å forsøke å jobbe i en naturlig stilling for kroppen, redusere unødvendig belastning og sørge for variasjon og bevegelse i ledd og muskler er de viktigste ergonomiske prinsippene.  

Kroppen tåler belastning

Kroppen er skapt for belastning og bevegelse. Både muskler, ledd og skjelett blir sterkere av bruk. Å jobbe som maskinfører kan innebære arbeidsoppgaver som er fysisk tunge, men ofte vil store deler av arbeidsdagen være sittende i maskinen, med ensidig og statisk belastning på muskler og ledd. Kroppen tåler denne belastning, men trenger variasjon. Derfor er det lurt å tilpasse arbeidsplassen og variere arbeidsstillingene for å jobbe så smart og energiøkonomisk som mulig. Da må du planlegge arbeidet, ha tilgang til riktig utstyr og hjelpemidler, ha mulighet til variasjon, samt ha kunnskap om hvordan kroppen fungerer. 

Å forebygge plager

Målet med ergonomi er at arbeidsdagen din skal bli så trygg, effektiv og energiøkonomisk som mulig, og samtidig forebygge unødvendige muskel- og skjelettplager. Muskel- og skjelettplager kan oppstå uavhengig av hva vi gjør, eller hvilket yrke vi har. Selv om plagene ikke skyldes skade eller at noe er ødelagt, vet vi at risikofaktorer som mye stillesitting, ensformig og statisk arbeid i fastlåste arbeidsstillinger, tunge løft og bruk av vibrerende verktøy eller maskiner kan medføre muskel- og skjelettplager hos enkelte. Som maskingfører bør du kjenne til disse risikofaktorene, og bidra til å redusere dem. Det kan være gjennom bruk av hjelpemidler og innstillinger av førerhuset, bevissthet rundt pauser, variasjon og muligheter for bevegelse. Planlegg for og lag deg rutiner som gjør det til en vane å komme deg regelmessig ut av maskinen og gi tilbakemelding og tips til de som planlegger/organisere arbeidet i tidligere faser.

Om du likevel skulle få vondt, så vet vi at de aller fleste muskel- og skjelettplager går over av seg selv. I slike perioder kan det være nødvendig å finne løsninger og tilpasninger på arbeidsplassen mens plagene går seg til.

Ergonomi i arbeidshverdagen

Spinner

Å gjøre forberedelser

Sikker jobbanalyse (SJA)

Før man skal sette i gang med en arbeidsoppgave er det viktig å planlegge godt hvordan oppgaven skal utføres for å unngå unødig risiko, men også for å gjøre smarte tilpasninger. SJA er en systematisk og trinnvis gjennomgang av en planlagt arbeidsoperasjon. Hensikten er å sette inn tiltak for å fjerne eller kontrollere risikoelementene som identifiseres. Som maskinfører vil både trafikk og forflytning av tungt utstyr være faktorer som kan utgjøre en risiko om du ikke tar forhåndsregler. Du bør gjøre en SJA om arbeidsoppgaven avviker fra etablerte rutiner og prosedyrer, eller hvis det krever samarbeid mellom flere.

Planlegging

I arbeidet som maskinfører vil du ha mange statiske arbeidsstillinger og ensidige belastninger på kroppen gjennom arbeidsdagen. På mange bygg- og anleggsplasser arbeider flere yrkesgrupper samtidig, da blir det ekstra viktig med god planlegging, samhandling og logistikk for at arbeidsdagen skal fungere så godt som mulig. Når du har førerhuset som arbeidsplass er det spesielt viktig å planlegge for avbrekk og hyppige mikropauser. God planlegging handler også om å legge forholdene til rette for å kunne jobbe i en naturlig arbeidsstilling, få til regelmessige avbrekk og varierte bevegelser for muskler som jobber tungt eller statisk, samt minimere eksponeringen for vibrasjoner. Å organisere arbeidet slik at du kan bytte oppgaver med en kollega, eller du kan gjøre andre arbeidsoppgaver utenfor maskinen innimellom, vil bidra til en naturlig variasjon for kroppen.

Involvering og medvirkning

Du har både en rett og en plikt til å medvirke i bedriftens HMS-arbeid. Ved store prosjekter vil mange avgjørelser som påvirker din arbeidshverdag tas allerede i prosjekteringsfasen. Når arbeidet allerede er i gang har du mindre muligheter for påvirkning av for eksempel valg av materialer, logistikk og plan for gjennomføring. Det er derfor viktig at du som fagarbeider involverer deg i planleggingen. Har du innspill som kan gjøre arbeidsdagen din bedre eller andre forslag som kan påvirke arbeidsmiljøet og muligheter for god tilrettelegging, kan vernetjenesten eller HMS-personell formidle dette videre.

Hjelpemidler 

Moderne maskiner er utstyrt med mange hjelpemidler og funksjoner som blant annet reduserer eksponering for vibrasjoner og gir mulighet for variasjon. Bruk hjelpemidlene du har tilgjengelig og om nødvendig be om opplæring. Dette gjelder også ved arbeid utenfor maskinen. Hjelpemidler er designet for å gjøre jobben lettere, som for eksempel å redusere behovet for muskelkraft eller gjentagende bevegelser. Sørg for at tidsplanen og utforming av arbeidsplassen din sikrer plass til bruk av hjelpemiddelet, og at hjelpemiddelet er tilpasset deg. Gjør du det til en vane å bruke hjelpemidler vil du kunne spare kroppen din for belastning over tid. Utvikling av hjelpemidler er i konstant utvikling, og det tilbys stadig nye produkter. Link til ulike hjelpemidler finner du her.

Å jobbe i kalde omgivelser 

Som maskinfører kan du ofte stille inn temperaturen i maskinen til en behagelig temperatur, men både trekk og arbeidsoppgaver utenfor maskinen kan gjøre at du må jobbe i kalde omgivelser. Husk å kle på deg selv om du bare skal en liten tur ut av førerhuset. Hvis du fryser, vil kroppen din automatisk jobbe for å produsere varme ved å øke spenningsnivået i muskulaturen. Dette gjør at bevegelser går saktere og kroppen kan oppleves stivere. Dette er energikrevende, og kan øke risikoen for ulykker. For å opprettholde kroppstemperaturen er det derfor viktig å velge klær som varmer, isolerer og holder deg tørr. Varmetapet er stort på beina, så vurder stillongs om det er kaldt. Unngå å få glippe mellom klær i korsrygg, nakke og håndledd. 

Å jobbe i varme omgivelser

Å utføre fysisk arbeid når det er uvanlig varmt kan oppleves ubehagelig og kan påvirke både effektivitet og konsentrasjon. Bruk luftige klær uten at det går utover sikkerheten. Kroppen din vil jobbe for å holde kroppstemperaturen jevn ved å utvide blodårene til huden og øke svette produksjonen. Dette vil påvirke væskebalansen, noe som er viktig for alle funksjoner i kroppen, også for at musklene skal jobbe optimalt. Det er derfor svært viktig at du har tilgang på væske og at du får i deg noe salt dersom du svetter mye. Hensiktsmessige tilrettelegginger i varmen kan være mulighet for avkjøling i løpet av dagen, hyppigere pauser og å vurdere muligheten for forskjøvet arbeidstid. Har du førerhus med klimaanlegg bør det stilles til en temperatur som oppleves behagelig for deg, og slik at luftdysene blåser oppover i førerhuset. 

Tips og råd

Hvordan jobbe smart?

Kroppen er skapt for å brukes, men den trenger variasjon i måten du bruker den på. Når du vet hvordan kroppen fungerer er det lettere å ta gode valg i arbeidshverdagen. Vi er alle ulike og det er individuelt hva som oppleves som gode og mindre gode arbeidsstillinger og måter å utføre arbeidsoppgavene på. Kunnskap om egen kropp, planlegging av arbeidsdagen og tilrettelegging av omgivelsene gjør at du kan utføre arbeidsoppgavene du er satt til på smartest mulig måte.  Gjennom en lang arbeidsdag er det viktig at du tenker variasjon og bevegelse. Som maskinfører vil store deler av arbeidsdagen foregå sittende, hvor du bruker armer og bein til å betjene maskinen. Dette gir mye ensidig og statisk belastning på muskulaturen. Å ta seg tid til variasjon kan være vanskelig i en travel arbeidshverdag der resultatet og andre kollegaer er avhengig av at du er effektiv, men prøv så godt du kan å begrense tiden du bruker i samme stilling, og sørg for mikropauser og avbrekk.

Ergonomiske tips

  • Bruk kroppen slik det oppleves naturlig for deg
  • Planlegg arbeidet slik at det blir mest mulig energiøkonomisk, og at det møter kroppens behov for bevegelse
  • Sørg for variasjon i arbeidsoppgaver og arbeidsstillinger gjennom dagen
  • Vær villig til å lære alle arbeidsoppgavene, så blir mulighetene for variasjon større
  • Fordel tung belastning på flere muskler eller spør en kollega om hjelp
  • Bruk hjelpemidler
  • Sørg for å jobbe med kortest mulig vektarm

Rust kroppen til å tåle belastning

Kroppen er i utgangspunktet både robust og sterk, og den trives med å være i variert aktivitet og bevegelse. Når den utsettes for belastning styrkes muskler, ledd og skjelett. Det vil si at kroppen tilpasser seg det den utsettes for. Når du jobber som maskinfører får du en del ensidige belastninger på blant annet skulder, arm og rygg. Da er det viktig å sørge for å ha en kropp som er rustet til å tåle belastningen. En stillesittende jobb krever at du er i variert aktivitet på fritiden. Trening og aktivitet gjør deg kjent med hvordan kroppen din liker å jobbe, gir økt blodsirkulasjon og økt kapasitet til å håndtere belastningen du møter på i jobb.

God fysisk form vil gi deg mange fordeler når du skal jobbe som maskinfører. Dette gjelder både når du må gjøre fysisk tunge oppgaver, men også når du jobber med mindre fysisk tunge oppgaver, som for eksempel å kjøre maskin. En kropp som er forberedt på – og vant til – belastning, vil over tid opparbeide seg god utholdenhet og toleranse for forskjellige arbeidsbelastninger. Dette vil bidra til mer overskudd og at du lettere henter deg inn etter en tung dag. Når mye av arbeidsdagen består av kan du med fordel være i allsidig aktivitet og bevegelse når du kommer hjem. Dette gir variasjon og blodsirkulasjon i slitne muskler og ledd, og med en god hvilepause om natten er de klare til bruk dagen etter. Om du har mye stillesittende arbeid vil fysisk aktivitet være svært gunstig for muskler og skjelett.

Når plagene har oppstått

Selv om du jobber smart, er det ingen garanti for at du ikke får smerter eller plager fra muskler og ledd. Det er sjelden en enkeltstående årsak til muskel- og skjelettplager og slike plager rammer alle uavhengig av yrke. Smerter er plagsomt og kan sette oss helt ut av spill i perioder. Forskning viser at muskel- og skjelettplager sjelden skyldes en skade, og de fleste går over av seg selv. Å jobbe som maskinfører kan innebære både fysisk tunge og stillesittende arbeidsoppgaver som kan være utfordrende å gjøre når du har plager. Dersom smertene varer over tid eller påvirker muligheten til å utføre jobben din, bør du ta kontakt med leder.

  • Snakk tidlig med arbeidsgiver om muligheter for tilpasninger på arbeidsplassen for en periode. Det kan være arbeidstid, arbeidsoppgaver eller andre former for tilrettelegging som gjør det mulig å være i jobb til tross for plagene.
  • Forsøk å være i noe bevegelse eller generell aktivitet. Den klare anbefalingen for muskel- og skjelettplager er å holde seg i normal, lett aktivitet! Se derfor på muligheten for å være i jobb mens plagene går seg til.
  • Er du bekymret for plagene, snakk med fastlegen din og/eller bedriftshelsetjenesten som har kunnskap risikofaktorer og eksponeringer i ditt arbeidsmiljø.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere