Arbeidsgiver

Arbeidsgiver er en person eller virksomhet som sysselsetter arbeidstakere. En arbeidsgiver er oftest en fysisk eller juridisk person, et aksjeselskap, en kommune eller fylkeskommune eller staten. En arbeidsgiver kan på selvstendig grunnlag inngå tariffavtale med en eller flere fagforeninger, eller bli bundet av slike avtaler gjennom tilslutning til en arbeidsgiverforening. Alle ansatte skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med Arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver skal:

  • Ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten
  • Sørge for at HMS-kravene er kjent blant de ansatte i organisasjonen og at de utøves systematisk på alle plan i virksomheten.
  • Sørge for et godt samarbeid med arbeidstakerne og verneombud
  • Gjennomgå lovpålagt opplæring i HMS-arbeid

 

Arbeidsmiljøloven beskriver også arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne ansatte. Dette gjelder å:

  • sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø,
  • samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø,
  • sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i loven.

 

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre helsefremmende og meningsfylte arbeidssituasjoner, bidra til et godt ytringsklima i virksomheten, samt sørge for et inkluderende arbeidsliv ved for eksempel å tilpasse arbeidet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon.

Arbeidsmiljø handler om arbeidet du utfører, og hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører det. Arbeidsgivere og ledere som ser nytten av, og øker sin kompetanse på å skape forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljøer, og som inkluderer det psykososiale miljøet i det systematiske HMS-arbeidet vil ha redusert risiko for skader og ulykker, samt få mer tilfredse og produktive arbeidstakere som har mindre sykefravær.

 

Hvordan jobbe forebyggende?

I disse 6 korte videoene vil dere få kunnskap om hva det vil si å jobbe forebyggende, hvorfor det lønner seg, og ikke minst hvordan du kan få til dette i praksis.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan bruke denne kunnskapen for å skape et godt arbeidsmiljø i din bedrift , gå inn på www.byggrygg.no.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere