En guide til bedre ergonomi i bygg- og anlegg

Ergonomiportalen er bygg og anleggsnæringen samt Energinæringens eget nettsted for ergonomi og arbeidsmiljø.

Spill Pause

Se vår video

Ledelse og organisering

Ofte sier man at grunnlaget for et godt og sikkert arbeidsmiljø legges i planleggingsfasen.

Når det gjelder ergonomi kan dårlig eller mangelfull planlegging påvirke hvor tunge eller ensformige arbeidsoppgavene blir utover i prosjektet.

Under planlegging og prosjektering skal man vurdere risiko og avdekke forhold som kan true sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Erfaringer viser også at kvaliteten og produktiviteten i prosjektet blir bedre når byggherre stiller tydlige krav til arbeidsmiljø, og at kravene blir fulgt opp. God planlegging og prosjektering som avdekker farer og problemer, bidrar til å sikre arbeidstakerne et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Faggrupper

Ofte sier man at grunnlaget for et godt og sikkert arbeidsmiljø legges i planleggingsfasen.

Når det gjelder ergonomi kan dårlig eller mangelfull utførelse påvirke hvor tunge eller ensformige arbeidsoppgavene blir utover i prosjektet.

Under planlegging og utførelse skal man vurdere risiko og avdekke forhold som kan true sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Erfaringer viser også at kvaliteten og produktiviteten i prosjektet blir bedre når medarbeiderne stiller tydelige krav til arbeidsmiljø, og at kravene blir fulgt opp. God planlegging og prosjektering som avdekker farer og problemer, bidrar til å sikre arbeidstakerne et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Dette materialet har et særlig fokus på ergonomiske forhold knyttet til organisering, utførelse og medvirkning.

Belastningssmerter

De fleste smerter i muskler og ledd skyldes hverken skader eller slitasje og er helt ufarlige. Allikevel er smerter svært plagsomme og kan sette ned både funksjon og livskvalitet. Det er derfor lurt å forebygge unødvendige smerter ved å ta gode valg i arbeidshverdagen og å gjøre kroppen sterk nok til å tåle belastningene den møter. Du finner mange gode tips til forebygging her inne på Ergonomiportalen.

Dersom du allerede har, eller er i ferd med å få, smerter i muskler eller ledd er det lurt å gjøre noen grep tidlig. Les mer om smerter ved å gå inn på snarveiene til venstre.

Vibrasjonskalkulatorer

Kalkulatoren regner ut vibrasjonsnivået og viser frem hvilken sone du havner i.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Snekker

En guide til bedre ergonomi i bygg- og anleggs bransjen

Entrepenørforeningen-Bygg og Anlegg, Energi Norge, Byggenæringens landsforening, Norsk Arbeidsmands Forbund og Maskin Entrepenørenes Forening har utviklet innholdet på denne portalen, med hjelp av midler fra IA Programmet for Bygg og Anlegg. Målsettingen er at virksomheter innen bygg og anlegg skal benytte materialet i sitt forebyggende HMS arbeid for å redusere belastningsplager, stress og skader.

Samarbeidspartnere