En guide til bedre ergonomi i bygg- og anlegg

Ergonomiportalen er bygg og anleggsnæringen samt Energinæringens eget nettsted for ergonomi og arbeidsmiljø.

Spill Pause

Se vår video

Ledelse og organisering

Ofte sier man at grunnlaget for et godt og sikkert arbeidsmiljø legges i planleggingsfasen.

Når det gjelder ergonomi kan dårlig eller mangelfull planlegging påvirke hvor tunge eller ensformige arbeidsoppgavene blir utover i prosjektet.

Under planlegging og prosjektering skal man vurdere risiko og avdekke forhold som kan true sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Erfaringer viser også at kvaliteten og produktiviteten i prosjektet blir bedre når byggherre stiller tydlige krav til arbeidsmiljø, og at kravene blir fulgt opp. God planlegging og prosjektering som avdekker farer og problemer, bidrar til å sikre arbeidstakerne et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Faggrupper

Ofte sier man at grunnlaget for et godt og sikkert arbeidsmiljø legges i planleggingsfasen.

Når det gjelder ergonomi kan dårlig eller mangelfull utførelse påvirke hvor tunge eller ensformige arbeidsoppgavene blir utover i prosjektet.

Under planlegging og utførelse skal man vurdere risiko og avdekke forhold som kan true sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Erfaringer viser også at kvaliteten og produktiviteten i prosjektet blir bedre når medarbeiderne stiller tydelige krav til arbeidsmiljø, og at kravene blir fulgt opp. God planlegging og prosjektering som avdekker farer og problemer, bidrar til å sikre arbeidstakerne et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Dette materialet har et særlig fokus på ergonomiske forhold knyttet til organisering, utførelse og medvirkning.

Belastningssmerter

Smerte er en opplevelse av ubehag, som ofte forbindes med at noe er, eller er i ferd med å bli, skadet. Smerten er da et tegn på at det kan være nødvendig å reagere. Hvis smerten varer lenge, har den ikke lenger samme funksjonen. De aller fleste muskel- og skjelettsmerter skyldes ikke at noe er skadet eller ødelagt.  Derimot ser det ut til at langvarige smerter er en forstyrrelse som gir en opplevelse av at kroppen er truet, selv om den ikke er det. Dersom vi opplever smerter som varer lenger enn 3 måneder kaller vi smertene for kroniske. Husk at kronisk handler om hvor lenge noe har vart, og ikke hvor lenge til de kommer til å vare. Les mer om smerter ved å gå inn på snarveiene til venstre.

 

Smerter er sammensatt og handler om både kroppslige og psykologiske forhold. Det er en opplevelse. Den er subjektiv og personlig.

Vi har ingen objektive måter å måle smerter på. Det vil si at det bare er den som opplever smerte, som kan vite hvordan smerten kjennes ut.

Vibrasjonskalkulatorer

Kalkulatoren regner ut vibrasjonsnivået og viser frem hvilken sone du havner i.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Snekker

En guide til bedre ergonomi i bygg- og anleggs bransjen

Entrepenørforeningen-Bygg og Anlegg, Energi Norge, Byggenæringens landsforening, Norsk Arbeidsmands Forbund og Maskin Entrepenørenes Forening har utviklet innholdet på denne portalen, med hjelp av midler fra IA Programmet for Bygg og Anlegg. Målsettingen er at virksomheter innen bygg og anlegg skal benytte materialet i sitt forebyggende HMS arbeid for å redusere belastningsplager, stress og skader.

Samarbeidspartnere