Betongarbeider

Å arbeide som betongarbeider kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Fysisk belastning

Tungt arbeid

Å jobbe som betongarbeider er en fysisk krevende jobb. Det er mye manuelt arbeid som ofte innebærer tung belastning. Muskler, sener og skjelettet er sterke strukturer, og belastning er med på å vedlikeholde strukturene. Det er likevel energikrevende for kroppen å jobbe tungt over tid. Som betongarbeider kan du ha arbeidsoppgaver som hver for seg ikke nødvendigvis betraktes som tunge, men som til sammen og gjentatt over tid kan gi stor totalbelastning på kroppen. Jobb derfor mest mulig smart og energiøkonomisk.

Hvordan jobbe smart ved tungt fysisk arbeid

  • Skal du jobbe med fysisk tunge arbeidsoppgaver over lengre tid er det viktig å planlegge og legge til rette for: 
  • Å bruke kroppen i en naturlig stilling. Ofte er vi mer utholdende i stillinger vi er vant med og opplever som behagelige. Det er likevel lurt å variere mellom ulike stillinger.
  • Pauser eller å legge inn andre arbeidsoppgaver innimellom som gir jevnlig avbrekk for muskulaturen som jobber tungt å bruke tilgjengelige hjelpemidler som kan avlaste kroppen og gjøre arbeidet mindre energikrevende.

 

  • Å benytte hjelpemidler som forenkler transport og løfting av materialer vil være effektivt og energiøkonomisk. 
  • Plassering av materialer og utstyr slik at du ikke behøver å bære eller manuelt forflytte lengre enn nødvendig, og at de ligger i den rekkefølgen du skal bruke dem. Sørg også for en ryddig arbeidsplass for å ha plass til å bevege deg. 

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere