Betongarbeider

Å arbeide som betongarbeider kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Løfte og bære

Kroppens strukturer er bygget for å tåle belastning, og en frisk kropp tåler godt den vekten muskulaturen din klarer å løfte. Det er likevel energikrevende å løfte og bære tunge gjenstander, og for å jobbe effektivt over tid er det lurt gjøre belastningen minst mulig. Dette gjør du blant annet ved å løfte gjenstanden nær kroppen, med kortest mulig vektarm, for ikke å bruke mer kraft enn nødvendig. Hjelpemidler som gir deg bedre grep på gjenstanden vil også forenkle løftet. Det er også en fordel å begrense løft i fremoverbøyd stilling med samtidig vridning av ryggen. Er gjenstanden tung, eller du skal løfte og bære store mengder, kan det være fornuftig å være flere, fordele belastningen og bruke tilgjengelige løftehjelpemidler. En sekketralle er et godt alternativ til å bære. Har du i tillegg planlagt godt har du kanskje allerede redusert behovet for å bære over lengre distanse ved å få transportert materialene eller utstyret nært der du skal bruke det. 

Arbeid med tunge elementer

Å arbeide med tunge elementer er fysisk krevende. God planlegging er viktig.   Sørg for fri atkomst og ryddige arbeidsforhold for å unngå ulykker. Plasser elementene så nært arbeidsstedet som mulig, og i rekkefølgen du skal bruke de. Sørg for plass til å bevege deg og til bruk av hjelpemidler. Å løfte mange eller tunge elementer krever mye av muskulaturen. Planlegg for å redusere løft og bæring ved å for eksempel forflytte fremover å løfte, eller benytte hjelpemidler til å løfte. Ulike hjelpemidler kan du lese mer om her. Når du løfter og bærer er det lurt å gjøre det i en stilling som er naturlig for deg. Løfter du nært kroppen, fordeler belastningen på flere muskler eller få hjelp av en kollega, blir behovet for muskelkraft mindre og du jobber mer energiøkonomisk. Ofte er elementene store og det kan være vanskelig å finne gode arbeidsstillinger. Noen foretrekker å bære alene, men det krever mindre energi å være to. Prøv deg frem for å se hva som fungerer best for deg.  Ved tunge arbeidsoppgaver er det viktig å tenke variasjon, og la muskulaturen som jobber tungt få avbrekk og mulighet til å restituere seg. Om mulig er det derfor lurt å legge opp dagen slik at du kan gjøre andre og mindre fysisk krevende arbeidsoppgaver innimellom. 

  • Bruk av riktige hjelpemidler kan redusere unødvendig løfting og bæring, og også tiden du må bruke i ubehagelig arbeidsstillinger. Søk gjerne i hjelpemiddelbasen her

Vurder løftet

En uventet forskyvning av last under manuelt tunge løft vil gi en brå og uventet belastning for kroppen, og kan øke risikoen for muskel- og skjelettplager. Det samme vil kunne skje dersom du snubler eller glir under løftet. Sørg derfor for å stå støtt, samt vurder risikoen for at tyngden på lasten kan forskyve seg under løftet. Dersom dette er en risiko bør du benytte løftehjelpemidler. 

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere