Fjell og bergverksarbeider

Å arbeide som fjell og bergverksarbeider kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Arbeidstillinger

Arbeid over skulderhøyde 

En del av arbeidsoppgavene til en fjell- og bergverksarbeider kan foregå over skulderhøyde. Dette innebærer at skulderleddet og nakken jobber statisk i leddenes ytterstilling. Å jobbe langt fra kroppens senter krever mer kraft og vil derfor være en større belastning for muskulaturen din. Dette kan gjøre at strukturene i skulder og nakke lettere kan bli slitne. Prøv derfor å utføre arbeidet så nær kroppen som mulig, ved for eksempel å stå på noe, eller klatre høyere i tauet. Husk at å stå på et stødig underlag gir større mulighet for bevegelse og varierte arbeidsstillinger, og du unngår unødvendig muskelbruk for å holde balansen. Når du henger i sele bør du finne en stilling du opplever som mest mulig stabil og balansert. Om du jobber over skulderhøyde bør du sørge for mikropauser for muskler og ledd, ved at du regelmessig senker armene og beveger på skuldrene. Avlast samtidig hendene som holder i verktøyet. Bryt gjerne opp med andre arbeidsoppgaver. Bruk hjelpemidler der det er plass og mulighet for det.

Sittende arbeid over tid

Maskinførere innen fjell- og bergverksfaget kan ha maskinen som arbeidsplass, og største delen av arbeidsdagen foregår sittende i førerhuset. Å sitte i samme stilling over tid gjør at musklene jobber statisk, og det blir viktig å sørge for bevegelse og variasjon gjennom arbeidsdagen. Dersom du tar små hyppige pauser, og bruker for eksempel en del av lunsjpausen din å bevege deg, vil du øke blodsirkulasjonen og sørge for gjennom bevegelse av muskler og ledd. Gjør det gjerne til en rutine å ta en rask strekk av alle kroppens ledd flere ganger i løpet av arbeidsdagen. Sete, speil og betjeningspanel bør være stilt inn slik at du kan sitte i en stilling som er naturlig for deg når du jobber. Disse innstillingene kan med fordel endres regelmessig gjennom dagen. Husk at selv om du sitter godt, er det viktig at du bryter opp arbeidet med pauser.

Arbeid i sele

Med fallsikringsutstyr og lite fotfeste, eller hengende i klatresele, kan det være vanskelig å jobbe i naturlige arbeidsstillinger. Forsøk så godt det lar seg gjøre å finne arbeidsstillinger hvor du opplever at kroppen er i balanse, og hvor du kan jobbe nærmest mulig kroppens senter. Å jobbe i «fastlåste stillinger» gir mye statisk arbeid for muskulatur. Dette krever mye energi, og musklene kan lettere bli «sure» på grunn av redusert blodsirkulasjon. Det er derfor viktig å planlegge for pauser og variasjon i arbeidsteknikk under arbeidet. Husk å legge fra deg, eller holde verktøyet i den andre hånden når du ikke bruker det, slik at arm og nakkemuskulatur får en pause. Benytt jobbrotasjon om mulig. Hvis du opplever det å jobbe i sele som usikkert, vil du også bruke mer energi og statisk muskelkraft enn nødvendig. Sørg for at utstyret er tilpasset deg, og øv deg på å bli trygg på klatreselen og sikringene, slik at du føler deg trygg når du arbeider. Dette vil øke muligheten for variasjon og små justeringer av arbeidsstillinger også når du er sikret i fjellsiden.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere