Fjell og bergverksarbeider

Å arbeide som fjell og bergverksarbeider kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Ensformig arbeid

Gjentagende bevegelser/statisk arbeid

Muskler, sener og vev er avhengig av god blodforsyning, og trives derfor best når de kan jobbe med mest mulig variasjon. Som fjell- og bergverksarbeider har du et yrke som gir store muligheter for variasjon, selv om noen arbeidsoppgaver vil innebære ensidig og statisk belastning over tid. Manuell rensking av fjell eller bæring av bøtter med grus vil for eksempel gi mange gjentagende bevegelser, hvor du samtidig har en økt spenning i musklene i nakke, skulder, arm og hånd. Dette gir redusert blodforsyningen, og kan etter hvert gi vonde muskler. Det er derfor viktig å sørge for variasjon i arbeidsstillinger, og ta hyppige mikropauser, der du beveger armene og skuldrene. Husk å slippe verktøyet eller sette fra deg bøttene og bevege fingrene også. Det er individuelt hvor godt muskulaturen «tåler» statisk arbeid, og behovet for avbrekk vil derfor være ulikt.

Å skape variasjon i førerhuset

Om du jobber som maskinfører vil arbeidsdagen innebære mye stillesitting, økt spenning og statisk belastning for musklene i rygg, skulder og arm. Statisk arbeid for muskler reduserer blodforsyningen, og musklene blir lett «sure». Det er viktig å stille inn sete og armlener så du kan sitte i en naturlig, avspent stilling, men det er enda viktigere å sørge for variasjon i arbeidsstillinger, og å ta hyppige mikropauser. Å gripe de mulighetene du har til en kort strekk av alle kroppens ledd er en god måte å forebygge vonde muskler og ledd på. Kanskje kan du legge inn en fysisk sjekk av utstyret midt på dagen? Førerhusets innstillingsmuligheter bør brukes aktivt gjennom arbeidsdagen for å variere på trykkpunkter og belastning.

Innstilling av førerhus 

Førerhus og sete bør være innstilt til å passe deg. Det kan være lett å glemme dersom flere bruker maskinen. Det bør være fritt utsyn for god sikt, og betjeningspanelet bør være plassert slik at behovet for at du må vri eller snu deg i stolen er minst mulig. Ratt og spaker bør også stilles inn slik at du kan ha en naturlig stilling i skuldre, underarm og håndledd. Setet skal gi god støtte, men også gi fri bevegelse for armene og mulighet for variasjon når du arbeider. Still inn setet slik at du sitter med en vinkel i hofte og knær som oppleves naturlig for deg. Helningen på setet/førerhuset avhenger av hvilket arbeid du skal gjøre – velg en stilling der du sitter mest mulig behagelig og bruker minst mulig krefter på å «holde deg i setet». Setet skal gi god støtte til ca. 2/3 av låret. Dersom det når helt til knehasen vil det kunne redusere blodsirkulasjonen. For å redusere vibrasjonseksponering bør setet stilles inn etter din kroppsvekt. 

Bruk også de ulike justeringsmulighetene til å skape variasjon gjennom arbeidsdagen. Husk at et tilpasset førerhus ikke erstatter kroppens behov for variasjon og bevegelse! 

Variasjon ved lav belastning

Å legge til rette for at kroppen kan jobbe med mest mulig bevegelse gjelder ikke bare ved tung belastning, men også ved arbeid som i utgangspunktet ikke er fysisk tungt. Muskulaturen er ikke beregnet for å jobbe statisk lenge av gangen, og det er derfor viktig med variasjon selv når belastningen er lav. Om du jobber med verktøy kan et godt tips være å ikke holde verktøyet i samme hånden hele tiden, men holde den i den andre hånden når du ikke bruker det. Selv om verktøyet er lett av vekt, krever det statisk muskelkraft å holde grepet. Å slippe opp gir muskulaturen en mikropause slik at den er klar til bruk igjen når du trenger den.  

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere