Fjell og bergverksarbeider

Å arbeide som fjell og bergverksarbeider kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Løfte og bære

Kroppens strukturer er bygget for å tåle belastning, og en frisk kropp tåler godt den vekten muskulaturen din klarer å løfte. Det er likevel energikrevende å løfte og bære tunge gjenstander, og for å jobbe effektivt over tid er det lurt gjøre belastningen minst mulig. Løft gjenstanden nær kroppen, med kortest mulig vektarm, for ikke å bruke mer kraft enn nødvendig. Det er også en fordel å begrense løft i fremoverbøyd stilling med samtidig vridning av ryggen. Dette kan gjøres ved for eksempel å bruke løftekroker for å få bedre grep og mulighet til å løfte i en mer naturlig stilling. Er gjenstanden tung, eller du skal løfte og bære store mengder, er det lurt å være flere, fordele belastningen og bruke tilgjengelige hjelpemidler. Har du i tillegg planlagt godt har du kanskje allerede redusert behovet for å bære over lengre distanse. 

Arbeid med mye bæring 

For noen fjell- og bergverksarbeidere inneholder arbeidsdagen en del bæring. Ofte bæres grus i bøtter, gjerne på ulendt og bratt underlag. Det er lurt å planlegge arbeidet, både for å ivareta sikkerhet, men også for å arbeide så energiøkonomisk som mulig. 

  • Samarbeid med maskinfører for å redusere behovet for løfting og bæring. Få materialer så nært arbeidsstedet som mulig. På store salver kan for eksempel maskinføreren redusere behovet for bæring ved å fordele grusen i mindre hauger utover området med ladehull. 
  • Vurder om det er mest hensiktsmessig for deg å bære litt lettere og heller gå flere turer.
  • Det er ikke skadelig å bære med bøyd rygg, men å bære i en oppreist stilling krever mindre muskelkraft og oppleves ofte mer behagelig. Samtidig reduserer du den statiske belastningen på ryggmuskulatur. 
  • Å fordele vekten på to armer kan gjøre det lettere å bære i en naturlig stilling
  • Prøv å lag transportveien så trygg og lettvint som mulig. Hvis du er redd for å snuble eller falle ned går du ofte «forknytt» og musklene jobber mer statisk enn de trenger.
  • Bruk enhver mulighet for variasjon og bevegelse. Prøv å gå «løst og ledig», og beveg og strekk leddene innimellom for god blodsirkulasjon og mikropauser for muskulatur. 

Vurder løftet

En uventet forskyvning av last under manuelt tunge løft vil gi en brå og uventet belastning for kroppen, og kan øke risikoen for muskel- og skjelettplager. Det samme vil kunne skje dersom du snubler eller glir under løftet. Sørg derfor for å stå støtt, samt vurdere risikoen for at tyngden på lasten kan forskyve seg under løftet. Dersom dette er en risiko bør du benytte løftehjelpemidler. 

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere