Maler og gulvlegger

For å ha et godt og langt yrkesliv som maler eller gulvlegger er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Arbeidstillinger

Arbeid under knehøyde

Mange av arbeidsoppgavene som maler og gulvlegger foregår i knestående eller i huksittende langs gulvet. Arbeid på huk eller i knestående er en belastning for kneleddet og kan innebære mye statisk jobb for rygg- og beinmuskulatur. Press fra hardt underlag i knestående og spent muskulatur reduserer blodforsyningen til vevet. Tenk derfor mulighet for stadig variasjon og legg opp arbeidet slik at du får beveget og strukket ut beina og beveget ryggen innimellom. Bruk kneputer og andre tilgjengelige hjelpemidler for å redusere trykket på knærne og skape varierte arbeidsstillinger.

Å legge gulv

Å renovere eller legge nytt gulv innebærer ofte mye jobb i knestående eller på huk. God planlegging er viktig for å skape variasjon og unngå at muskulaturen jobber statisk over lang tid. 

  • Bruk beskyttelse på knærne for å redusere trykket på strukturer i kneet. Benytt eventuelt hjelpemidler som arbeidskrakk med hjul. 
  • Forsøk å legge opp arbeidsdagen slik at du kan veksle mellom arbeid i knestående og andre oppgaver. Om du likevel må jobbe en del på kne, er det fornuftig å ta hyppige mikropauser hvor du strekker ut og beveger beina. Dette sørger for økt blodforsyning til muskler og ledd.  
  • Å håndtere store ruller med gulvbelegg, krever mye av muskulaturen. Planlegg for å redusere løft og bæring ved å benytte løftehjelpemidler, og å få levert materialet nærmest mulig der du skal bruke det. 
  • Må du løfte og bære, så gjør det i en stilling som er naturlig for deg. Kan du fordele belastningen på flere muskler eller få hjelp av en kollega, blir behovet for muskelkraft mindre og du jobber mer energiøkonomisk. Benytt bærehåndtak for bedre grep på belegg- og tepperuller. Sørg for fri atkomst og ryddige arbeidsforhold for å unngå ulykker.
  • Bli kjent med, og benytt, verktøy og hjelpemidler som er designet for å redusere arbeidsstillinger på huk eller i knestående. Ulike hjelpemidler kan du lese mer om her

Arbeid over skulderhøyde

Mange av arbeidsoppgavene som maler foregår over skulderhøyde. Dette innebærer at skulderleddet og nakken jobber statisk i leddenes ytterstilling. Å jobbe langt fra kroppens senter eller i leddenes ytterstilling krever mer kraft og vil derfor være en større belastning for muskulaturen din. Dette kan gjøre at strukturene i skulder og nakke lettere kan bli slitne. Prøv derfor å utføre arbeidet så nær kroppen som mulig, ved for eksempel å flytte stillaset høyere og bruke forlengerskaft på verktøy. Husk at å stå på et stødig underlag gir større mulighet for bevegelse og varierte arbeidsstillinger, og du unngår unødvendig muskelbruk for å holde balansen. Om du jobber over skulderhøyde bør du sørge for mikropauser for muskler og ledd, ved at du regelmessig senker armene og beveger på skuldrene. Avlast samtidig hånden som holder kost, rulle eller verktøy. Bryt gjerne opp med andre arbeidsoppgaver. Bruk hjelpemidler der det er plass og mulighet for det.

Arbeid i fremoverbøyd stilling

Å jobbe i en fremoverbøyd stilling gir statisk belastning på ryggen. Vær bevisst på å rette deg opp og bevege deg med jevne mellomrom for å øke sirkulasjon og gi muskulaturen en pause. Dersom du kan flytte arbeidet høyere eller benytte forlengerskaft/hjelpemidler, vil du kunne jobbe i en mer oppreist stilling. Prøv å unngå å løfte når du står fremoverbøyd med samtidig vridning av ryggen. Mange opplever at ryggmuskulaturen da har lett for å krampe seg.

Utfordrende arbeidsstillinger

Arbeid i trange rom 

Som maler eller gulvlegger kan mye av arbeidet foregå i trange omgivelser. Dersom arbeidet innebærer andre risikofaktorer enn de som tas høyde for i ordinære arbeidsprosedyrer er det viktig å utføre SJA og sette inn HMS-tiltak for å ivareta sikkerheten. Arbeid i trange rom vil kunne oppleves varmt og fører også ofte til at du må jobbe i statiske arbeidsstillinger. Bryt derfor opp arbeidet med hyppige pauser der du beveger kroppen. Om du må jobbe lenge i samme stilling er det lurt å utføre variert aktivitet i etterkant for å øke blodsirkulasjonen. Har du mulighet til å utføre deler av arbeidsoppgavene utenfor det trange rommet vil det begrense tiden med statiske arbeidsstillinger

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere