Maler og gulvlegger

For å ha et godt og langt yrkesliv som maler eller gulvlegger er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Fysisk belastning

Å jobbe fysisk tungt

Å jobbe som maler eller gulvlegger kan innebære fysisk arbeidsoppgaver. Det er også viktig å huske på at du kan ha arbeidsoppgaver som hver for seg ikke nødvendigvis betraktes som tunge, men som til sammen og gjentatt over tid gir stor totalbelastning på kroppen. Løft og håndtering av store ruller med gulvmaterialer eller malingsspann krever mye muskelkraft, og god planlegging er viktig for å gjøre arbeidet lettest mulig, og gi mest mulig rom for variasjon for muskulaturen som brukes.

 

  • Sørg for fri atkomst og ryddige arbeidsforhold for å kunne bevege deg fritt og unngå ulykker.
  • Plasser materialer og utstyr nærmest mulig og i riktig rekkefølge slik at du ikke behøver å bære eller manuelt forflytte lengre enn nødvendig.
  • Forsøk å legge opp arbeidsdagen slik at du (og eventuelt kollegaer) kan veksle mellom ulike arbeidsoppgaver. Gi muskulaturen jevnlig avbrekk og små pauser.
  • Når du jobber er det lurt å gjøre det i en stilling som er naturlig for deg. Jobber du nær kroppen, fordeler belastningen på flere muskler eller får hjelp av en kollega blir behovet for muskelkraft mindre og du jobber mer energiøkonomisk.
  • Ofte er vi mer utholdende i stillinger vi er vant med og opplever som behagelige. Det er likevel viktig å variere mellom ulike stillinger.
  • Om du må jobbe i knestående eller over skulderhøyde bør du være bevisst på å skape variasjon. Ta hyppige mikropauser hvor du beveger på armer og bein. Dette sørger for økt blodforsyning til muskler og ledd.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere