Maskinfører

Å arbeide som maskinfører kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Ergonomi i arbeidshverdagen

Å gjøre forberedelser

Før man skal sette i gang med en arbeidsoppgave er det viktig å planlegge godt hvordan oppgaven skal utføres for å unngå unødig risiko, men også for å gjøre smarte tilpasninger. SJA er en systematisk og trinnvis gjennomgang av en planlagt arbeidsoperasjon. Hensikten er å sette inn tiltak for å fjerne eller kontrollere risikoelementene som identifiseres. Som maskinfører vil både trafikk og forflytning av tungt utstyr være faktorer som kan utgjøre en risiko om du ikke tar forhåndsregler. Du bør gjøre en SJA om arbeidsoppgaven avviker fra etablerte rutiner og prosedyrer, eller hvis det krever samarbeid mellom flere.

Planlegging

I arbeidet som maskinfører vil du ha mange statiske arbeidsstillinger og ensidige belastninger på kroppen gjennom arbeidsdagen. På mange bygg- og anleggsplasser arbeider flere yrkesgrupper samtidig, da blir det ekstra viktig med god planlegging, samhandling og logistikk for at arbeidsdagen skal fungere så godt som mulig. Når arbeidsplassen din er førerhuset er det spesielt viktig å planlegge for avbrekk og hyppige mikropauser. God planlegging handler også om å legge forholdene til rette for å kunne jobbe i en naturlig arbeidsstilling, og at du legger opp til regelmessige avbrekk og varierte bevegelser for muskler som jobber tungt eller statisk. Det gjelder også for å minimere eksponeringen for vibrasjoner. Å organisere arbeidet slik at du kan bytte oppgaver med en kollega, eller du kan gjøre andre arbeidsoppgaver utenfor maskinen innimellom, vil det bidra til en naturlig variasjon for kroppen.

Involvering og medvirkning

Ved innkjøp av maskiner eller ved store prosjekter vil mange avgjørelser som påvirker din arbeidshverdag allerede være tatt i prosjekteringsfasen. Når arbeidet allerede er i gang har du mindre muligheter for påvirkning av for eksempel valg av maskiner, logistikk og plan for gjennomføring. Det er derfor viktig at du som fagarbeider involverer deg i planleggingen. Har du innspill som kan gjøre arbeidsdagen din bedre eller andre forslag som kan påvirke arbeidsmiljøet og muligheter for god tilrettelegging, kan vernetjenesten eller HMS-personell formidle dette inn i planleggingsfasen.  

Hjelpemidler 

Moderne maskiner er utstyrt med mange hjelpemidler og funksjoner som blant annet reduserer eksponering for vibrasjoner og gir mulighet for variasjon. Bruk hjelpemidlene du har tilgjengelig og om nødvendig be om opplæring. Dette gjelder også ved arbeid utenfor maskinen. Hjelpemidler er designet for å gjøre jobben lettere, som for eksempel å redusere behovet for muskelkraft eller gjentagende bevegelser. Sørg for at tidsplanen og utforming av arbeidsplassen din sikrer plass til bruk av hjelpemiddelet, og at hjelpemiddelet er tilpasset deg. Gjør du det til en vane å bruke hjelpemidler vil du kunne spare kroppen din for belastning over tid. Utvikling av hjelpemidler er i konstant utvikling, og det tilbys stadig nye produkter.

Å jobbe i kalde omgivelser 

Som maskinfører kan du ofte stille inn temperaturen i maskinen til en behagelig temperatur, men både trekk og arbeidsoppgaver utenfor maskinen kan gjøre at du må jobbe i kalde omgivelser. Husk å kle på deg dersom det er kaldt, det kan være lett å glemme når du hopper ut av et varmt førerhus. Hvis du fryser, vil kroppen din automatisk jobbe for å produsere varme ved å øke spenningsnivået i muskulaturen. Dette gjør at bevegelser går saktere og kroppen kan oppleves stivere. Dette er energikrevende, og kan øke risikoen for ulykker. For å opprettholde kroppstemperaturen er det derfor viktig å velge klær som varmer, isolerer og holder deg tørr. Varmetapet er stort på beina, så vurder stillongs om det er kaldt. Unngå å få glippe mellom klær i korsrygg, nakke og håndledd. 

Å jobbe i varme omgivelser

Å utføre fysisk arbeid når det er uvanlig varmt kan oppleves ubehagelig og kan påvirke både effektivitet og konsentrasjon. Bruk luftige klær uten at det går utover sikkerheten. Kroppen din vil jobbe for å holde kroppstemperaturen jevn ved å utvide blodårene til huden og øke svette produksjonen. Dette vil påvirke væskebalansen, noe som er viktig for alle funksjoner i kroppen, også for at musklene skal jobbe optimalt. Det er derfor svært viktig at du har tilgang på væske. Hensiktsmessige tilrettelegginger i varmen kan være mulighet for avkjøling i løpet av dagen, hyppigere pauser og å vurdere muligheten for forskjøvet arbeidstid. Førerhus med klimaanlegg bør stilles til en temperatur som oppleves behagelig for deg, hvor muskulatur ikke trenger å jobbe for å opprettholde jevn kroppstemperatur. La luft dysene peke oppover i førerhuset.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere