Maskinfører

For å ha et godt og langt yrkesliv som maskinfører er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Tidspress

Økt stress gir økt muskelaktivitet

Tidspress og et miljø som forventer effektivitet kan øke stressnivået, og gjøre det vanskelig å ta seg tid til å jobbe ergonomisk. Økt stress vil aktivere muskulaturen, og du vil bruke mye statisk muskelkraft og energi selv når du ikke jobber fysisk tungt. Mange kjenner at de jobber med «høye skuldre» i travle perioder. Husk at bare det å bytte stilling vil gi musklene en mikropause, og sørge for økt blodgjennomstrømning til vevet. Ved å lage deg gode rutiner for å håndtere stress og sørge for avbrekk for muskler og ledd som jobber mye tungt eller statisk, legger du et godt grunnlag for en lang og god yrkeskarriere.

Gjør det til en vane å bruke kroppen smart

Tidspress gjør at vi jobber mer eller mindre på autopilot. Et høyt arbeidstempo gjør behovet for god og fornuftig planlegging av arbeidet enda viktigere. Gjør du det til en vane å bruke kroppen på en smart måte, ved å variere arbeidsstillinger og arbeidsoppgaver, benytte hjelpemidler og bruke enhver mulighet til å bevege deg utenfor maskinen, er det større sannsynlighet for at du opprettholder dette også i travle perioder. Om du jobber lange dager og netter i maskinen er det lurt å gjøre det til en vane å stoppe og gå ut med jevne mellomrom. Hvis du opplever at tidspresset eller arbeidstempoet er for stort er det viktig at du tar dette opp med leder eller verneombud.  

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere