Riggarbeider

For å ha et godt og langt yrkesliv som riggarbeider er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Ergonomi i arbeidshverdagen

Å gjøre forberedelser

Sikker jobbanalyse (SJA) 

Før man skal sette i gang med en arbeidsoppgave er det viktig å planlegge godt hvordan oppgaven skal utføres for å unngå unødig risiko, men også for å gjøre smarte tilpasninger. SJA er en systematisk og trinnvis gjennomgang av en planlagt arbeidsoperasjon. Hensikten er å sette inn tiltak for å fjerne eller kontrollere risikoelementene (ikke glem helse risikoene) som identifiseres. Du bør gjøre en SJA om arbeidsoppgaven avviker fra etablerte rutiner og prosedyrer, eller hvis det krever samarbeid mellom flere. 

Planlegging 

I arbeidet som riggarbeider er det mange ulike arbeidsstillinger og belastninger kroppen din opplever gjennom arbeidsdagen, og noen arbeidsoppgaver innebærer ensidig belastning over tid. Du kan spare tid og krefter ved å planlegge godt i forkant. Tenk ut hvordan du enklest kan få materialer og utstyr dit du/andre skal bruke dem eller hvordan du kan oppnå variasjon i oppgaver og stillinger i løpet av arbeidsdagen. God planlegging handler også om å legge forholdene til rette for å kunne jobbe i en naturlig arbeidsstilling, og at du legger opp til regelmessige avbrekk og varierte bevegelser for muskler som jobber tungt eller statisk. Å organisere arbeidet slik at du kan bytte oppgaver med en kollega, eller du kan gjøre andre arbeidsoppgaver innimellom vil bidra til en naturlig variasjon for kroppen. Om nødvendig kan organisering av arbeidet drøftes med nærmeste leder, som har et ansvar for å tilrettelegge arbeidet. Bruk av hjelpemidler må ofte planlegges i god tid, for å få utstyret på plass i tide.  

Involvering og medvirkning

Du har både en rett og en plikt til å medvirke i bedriftens HMS-arbeid. Ved store prosjekter vil mange avgjørelser som påvirker din arbeidshverdag tas allerede i prosjekteringsfasen. Når arbeidet allerede er i gang har du mindre muligheter for påvirkning av for eksempel valg av materialer, logistikk og plan for gjennomføring. Det er derfor viktig at du som fagarbeider involverer deg i planleggingen. Har du innspill som kan gjøre arbeidsdagen din bedre eller andre forslag som kan påvirke arbeidsmiljøet og muligheter for god tilrettelegging, kan vernetjenesten eller HMS-personell formidle dette videre.

Hjelpemidler

Bruk hjelpemidlene du har tilgjengelig og om nødvendig be om opplæring. Hjelpemidler er designet for å gjøre jobben lettere, som for eksempel å redusere behovet for muskelkraft og gjentagende bevegelser, eller gjøre det mulig å arbeide i en mer naturlig arbeidsstilling. Sørg for at tidsplanen og utforming av arbeidsplassen din sikrer plass til bruk av hjelpemiddelet, og at hjelpemiddelet er tilpasset deg. Gjør du det til en vane å bruke hjelpemidler vil du kunne spare kroppen din for mye belastning. Utvikling av hjelpemidler er i konstant utvikling, og det tilbys stadig nye produkter. Link til ulike hjelpemidler finner du her.

Å jobbe i kalde omgivelser

Som riggarbeider vil du jobbe ute i all slags vær. Hvis du fryser, vil kroppen din automatisk jobbe for å produsere varme ved å øke spenningsnivået i muskulaturen. Dette gjør at bevegelser går saktere og kroppen kan oppleves stivere. Dette er energikrevende, og kan øke risikoen for ulykker. For å opprettholde kroppstemperaturen er det derfor viktig å velge klær som varmer, isolerer og holder deg tørr. Varmetapet er stort på beina, så vurder stillongs om det er kaldt. Unngå å få glippe mellom klær i korsrygg, nakke og håndledd.

Å jobbe i varme omgivelser

Å utføre fysisk arbeid når det er uvanlig varmt kan oppleves ubehagelig og kan påvirke både effektivitet og konsentrasjon. Bruk derfor luftige klær uten at dette går utover sikkerheten. Kroppen din vil jobbe for å holde kroppstemperaturen jevn ved å utvide blodårene til huden og øke svette produksjonen. Dette vil påvirke væskebalansen, noe som er viktig for alle funksjoner i kroppen, også for at musklene skal jobbe optimalt. Det er derfor svært viktig at du har tilgang på væske og at du får i deg noe salt dersom du svetter mye. Hensiktsmessige tilrettelegginger i varmen kan være mulighet for avkjøling i løpet av dagen, kortere arbeidsdager, hyppigere pauser, forskjøvet arbeidstid eller solskjerming.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere