Rørlegger

For å ha et godt og langt yrkesliv som rørlegger er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Arbeidstillinger

Arbeid under knehøyde

Mange av arbeidsoppgavene som rørlegger foregår i knestående eller langs bakken og på gulvet. Arbeid på huk eller i knestående er en belastning for kneleddet og kan innebære mye statisk jobb for rygg- og beinmuskulatur. Press fra hardt underlag i knestående og spent muskulatur reduserer blodforsyningen til vevet. Tenk derfor mulighet for variasjon og legg opp arbeidet slik at du får beveget og strukket ut beina og beveget ryggen innimellom. Bruk kneputer og andre tilgjengelige hjelpemidler for å redusere trykket på knærne og skape varierte arbeidsstillinger.

Utfordrende arbeidsstillinger

Arbeid i trange rom 

Som rørlegger kan mye av arbeidet foregå i trange omgivelser. Dersom arbeidet innebærer andre risikofaktorer enn de som tas høyde for i ordinære arbeidsprosedyrer er det viktig å utføre SJA og sette inn HMS-tiltak for å ivareta sikkerheten. Arbeid i trange rom vil kunne oppleves varmt og fører også ofte til at du må jobbe i statiske arbeidsstillinger. Bryt derfor opp arbeidet med hyppige pauser der du beveger kroppen. Om du må jobbe lenge i samme stilling er det lurt å utføre variert aktivitet i etterkant for å øke blodsirkulasjonen. Har du mulighet til å utføre deler av arbeidsoppgavene utenfor det trange rommet vil det begrense tiden med statiske arbeidsstillinger. 

Arbeid over skulderhøyde 

Mange av arbeidsoppgavene som rørlegger foregår over skulderhøyde. Dette innebærer at skulderleddet og nakken jobber statisk i leddenes ytterstilling. Å jobbe langt fra kroppens senter krever mer kraft og vil derfor være en større belastning for muskulaturen din. Dette kan gjøre at strukturene i skulder og nakke lettere kan bli slitne. Prøv derfor å utføre arbeidet så nær kroppen som mulig, ved for eksempel å gå et trinn høyere i gardintrappen. Husk at å stå på et stødig underlag med plass til å bevege deg, gir større mulighet for å variere arbeidsstillinger, og du unngår unødvendig muskelbruk for å holde balansen. Om du jobber over skulderhøyde bør du sørge for mikropauser for muskler og ledd, ved at du regelmessig senker armene og beveger på skuldrene. Avlast samtidig hånden som holder verktøyet. Bryt gjerne opp med andre arbeidsoppgaver. Bruk hjelpemidler der det er plass og mulighet for det.

Arbeid med rør i tak

Å arbeide med rør kan være er fysisk krevende. Spesielt tungt kan det være å utføre rørarbeid i tak. God planlegging er viktig.   

  • Plasser materialer og utstyr så nært arbeidsstedet som mulig, og i den rekkefølgen du skal bruke de. Sørg for plass til å bevege deg og til bruk av tekniske hjelpemidler. 
  • Å arbeide med rør i tak krever mye av muskulatur i rygg, skuldre og armer. Ofte er rørene tunge og vanskelige å håndtere, og det kan være vanskelig å finne gode arbeidsstillinger. Det krever mindre energi dersom man er flere som utfører jobben sammen. 
  • Å jobbe med rør i taket gir mye statisk jobb for nakke og skulder. Forsøk å begrense tiden du jobber i slike arbeidsstillinger eller legg opp til variasjon ved å flette inn andre arbeidsoppgaver innimellom. Er ikke dette mulig bør du være nøye på å skape avbrekk i muskulaturen ved å ta mikropauser og bevege på armene så ofte du kan. 
  • Juster egen høyde i forhold til det du jobber med for å få en mer naturlig arbeidsstilling.
  • Bruk av riktige hjelpemidler kan redusere unødvendig bæring og holding, og du kan fokusere på monteringen.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere