Rørlegger

For å ha et godt og langt yrkesliv som rørlegger er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Støy

Det er viktig å ta vare på hørselen din. En støyskade kan oppstå ved kortvarige episoder med svært høy lyd, eller ved å oppholde seg lenge i et arbeidsmiljø med relativt høy lyd. Høyere støynivå og lenger eksponeringstid øker risikoen for hørselsskade. Det er derfor viktig at du beskytter deg mot skadelig støy ved å bruke verneutstyr som demper høye lyder fra maskiner og annet verktøy. I tillegg til hørselen vil støy kunne påvirke deg på andre områder som for eksempel trivsel og konsentrasjon. På samme måte som muskulaturen trenger pauser for å fungere optimalt, anbefales det også at hørselen får pause fra støy, lyd og musikk regelmessig gjennom arbeidsdagen. 

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere