Skogrydder

For å ha et godt og langt yrkesliv som skogrydder er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Ergonomi i arbeidshverdagen

Å gjøre forberedelser

Sikker jobbanalyse (SJA) 

Før man skal sette i gang med en arbeidsoppgave er det viktig å planlegge godt hvordan oppgaven skal utføres for å unngå unødig risiko, men også for å gjøre smarte tilpasninger. SJA er en systematisk og trinnvis gjennomgang av en planlagt arbeidsoperasjon. Hensikten er å sette inn tiltak for å fjerne eller kontrollere risiko elementene som identifiseres. Du bør gjøre en SJA om arbeidsoppgaven avviker fra etablerte rutiner og prosedyrer, eller hvis det krever samarbeid mellom flere.

Planlegging 

I arbeidet som skogrydder er det mange ulike arbeidsstillinger og belastninger opplever gjennom arbeidsdagen. Du kan spare tid og krefter ved å planlegge godt i forkant. Tenk ut hvordan du kan oppnå variasjon i oppgaver og stillinger i løpet av arbeidsdagen, samt minimere eksponeringen for vibrasjoner. Noen jobber med verktøy i utfordrende arbeidsstillinger, mens andre kjører maskin og har mye statisk belastning. Å planlegge arbeidsdagen handler om å organisere dagen slik at du jobber så energiøkonomisk som mulig. God planlegging handler også om å legge forholdene til rette for å kunne jobbe i en naturlig arbeidsstilling, og at du legger opp til regelmessige avbrekk og varierte bevegelser for muskler som jobber tungt eller statisk. Å organisere arbeidet slik at du kan bytte oppgaver med en kollega, eller du kan gjøre andre arbeidsoppgaver innimellom, gjerne utenfor maskinen, vil bidra til en naturlig variasjon for kroppen. 

Involvering og medvirkning

Du har både en rett og en plikt til å medvirke i bedriftens HMS-arbeid. Ved store prosjekter vil mange avgjørelser som påvirker din arbeidshverdag tas allerede i prosjekteringsfasen. Når arbeidet allerede er i gang har du mindre muligheter for påvirkning av for eksempel valg av materialer, logistikk og plan for gjennomføring. Det er derfor viktig at du som fagarbeider involverer deg i planleggingen. Har du innspill som kan gjøre arbeidsdagen din bedre eller andre forslag som kan påvirke arbeidsmiljøet og muligheter for god tilrettelegging, kan vernetjenesten eller HMS-personell formidle dette videre.

Hjelpemidler 

Bruk hjelpemidlene du har tilgjengelig og om nødvendig be om opplæring. Moderne maskiner og verktøy er utstyrt med mange hjelpemidler og funksjoner som blant annet reduserer eksponering for vibrasjoner og gir mulighet for variasjon. Hjelpemidler er designet for å gjøre jobben lettere, som for eksempel å redusere behovet for muskelkraft og gjentagende bevegelser, eller gjøre det mulig å arbeide i en mer naturlig arbeidsstilling. Sørg for at tidsplanen og utforming av arbeidsplassen din sikrer plass til bruk av hjelpemiddelet, og at hjelpemiddelet er tilpasset deg. Gjør du det til en vane å bruke hjelpemidler vil du kunne spare kroppen din for mye belastning. Utvikling av hjelpemidler er i konstant utvikling, og det tilbys stadig nye produkter. Link til ulike hjelpemidler finner du her.

Å jobbe i kalde omgivelser 

Som skogrydder jobber du ute i all slags vær. Hvis du fryser, vil kroppen din automatisk jobbe for å produsere varme ved å øke spenningsnivået i muskulaturen. Dette gjør at bevegelser går saktere og kroppen kan oppleves stivere. Dette er energikrevende, og kan øke risikoen for ulykker. For å opprettholde kroppstemperaturen er det derfor viktig å velge klær som varmer, isolerer og holder deg tørr. Varmetapet er stort på beina, så vurder stillongs om det er kaldt. Unngå å få glippe mellom klær i korsrygg, nakke og håndledd.

Som maskinfører kan du ofte stille inn temperaturen i maskinen til en behagelig temperatur, men både trekk og arbeidsoppgaver utenfor maskinen kan gjøre at du må jobbe i kalde omgivelser. Husk å kle på deg selv om du bare skal en liten tur ut av førerhuset. 

Å jobbe i varme omgivelser

Å utføre fysisk arbeid når det er uvanlig varmt kan oppleves ubehagelig og kan påvirke både effektivitet og konsentrasjon. Bruk luftige klær uten at det går utover sikkerheten. Kroppen din vil jobbe for å holde kroppstemperaturen jevn ved å utvide blodårene til huden og øke svette produksjonen. Dette vil påvirke væskebalansen, noe som er viktig for alle funksjoner i kroppen, også for at musklene skal jobbe optimalt. Det er derfor svært viktig at du har tilgang på væske og at du får i deg noe salt dersom du svetter mye. Hensiktsmessige tilrettelegginger i varmen kan være mulighet for avkjøling i løpet av dagen, hyppigere pauser og å vurdere muligheten for forskjøvet arbeidstid.

Førerhus med klimaanlegg bør stilles til en temperatur som oppleves behagelig for deg. La luft luftdysene peke oppover i førerhuset.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere