Skogrydder

For å ha et godt og langt yrkesliv som skogrydder er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Fysisk belastning

Å jobbe fysisk tungt

Manuelle oppgaver som skogrydder kan være fysisk krevende. Å gå med sager eller annet verktøy, løfte og bære trær og annet materiale krever mye muskelkraft, og god planlegging er viktig for å gjøre arbeidet lettest mulig, og gi mest mulig rom for variasjon for muskulaturen som brukes.

  • Sørg for fri atkomst og ryddige arbeidsforhold for å kunne bevege deg fritt og unngå ulykker.
  • Plasser materialer og utstyr nærmest mulig og i riktig rekkefølge slik at du ikke behøver å bære eller manuelt forflytte lengre enn nødvendig.
  • Forsøk å legge opp arbeidsdagen slik at du (og eventuelt kollegaer) kan veksle mellom ulike arbeidsoppgaver. Gi muskulaturen jevnlig avbrekk og små pauser.
  • Når du jobber er det lurt å gjøre det i en stilling som er naturlig for deg. Jobber du nær kroppen, fordeler belastningen på flere muskler eller får hjelp av en kollega blir behovet for muskelkraft mindre og du jobber mer energiøkonomisk.
  • Ofte er vi mer utholdende i stillinger vi er vant med og opplever som behagelige. Det er likevel viktig å variere mellom ulike stillinger.
  • Om du må jobbe i statiske arbeidsstillinger med tungt verktøy eller oppgaver over skulderhøyde bør du være bevisst på å ta hyppige mikropauser hvor du strekker ut og beveger kroppen. Dette sørger for økt blodforsyning til muskler og ledd.

Å jobbe med ryddesag

Å jobbe med ryddesag kan oppleves tungt, men du kan gjøre arbeidet lettere med enkle grep. Det er viktig at du fester selen godt, justerer balansen i saga og tilpasser lengden slik at du kan jobbe i en naturlig oppreist stilling, med en behagelig vinkel i albuene og rette håndledd. En tilpasset sag og en bred beinstilling gjør at det meste av vekten bæres av de sterke musklene i beina, og du bruker mindre statisk muskelkraft for å opprettholde balansen. Armene kan dermed hovedsakelig brukes til å styre. Om det er mulig er det mer energiøkonomisk for kroppen å flytte beina enn å bøye ryggen for å nå frem til der du skal slå. Husk verneutstyr!

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere