Skogrydder

Å arbeide som skogrydder kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Løfte og bære

Kroppens strukturer er bygget for å tåle belastning, og en frisk kropp tåler godt den vekten muskulaturen din klarer å løfte. Det er likevel energikrevende å løfte og bære tunge gjenstander, og for å jobbe effektivt over tid er det lurt gjøre belastningen minst mulig. Løft gjenstanden nær kroppen, med kortest mulig vektarm, for ikke å bruke mer kraft enn nødvendig. Det er også en fordel å begrense løft i fremoverbøyd stilling med samtidig vridning av ryggen. Dette kan gjøres ved for eksempel å bruke løftekroker for å få bedre grep, og gir mulighet for å løfte i en mer naturlig stilling. Er gjenstanden tung, eller du skal løfte og bære store mengder, er det lurt å være flere og bruke tilgjengelige hjelpemidler. Har du i tillegg planlagt godt har du kanskje allerede redusert behovet for å bære over lengre distanse.

Vurder løftet

En uventet forskyvning av last under manuelt tunge løft vil gi en brå og uventet belastning for kroppen, og kan øke risikoen for muskel- og skjelettplager. Det samme vil kunne skje dersom du snubler eller glir under løftet. Sørg derfor for å stå støtt, samt å vurdere risikoen for at tyngden på lasten kan forskyve seg under løftet. Dersom dette er en risiko bør du benytte løftehjelpemidler.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere