Skogrydder

For å ha et godt og langt yrkesliv som skogrydder er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Vibrasjon

For å forebygge helseplager er det utarbeidet klare tiltaks- og grenseverdier for hvor mye vibrasjoner du lovlig kan utsettes for i løpet av en 8 timers arbeidsdag. Det finnes forskrifter for både arm- og håndvibrasjoner og helkroppsvibrasjoner. Vibrasjonsverdien i verktøy uttrykkes som akselerasjon og oppgis i m/s². Denne informasjonen finner du under tekniske informasjon om produktet. Jo større vibrasjonsstyrke verktøyet eller maskinen har – jo kortere tid kan det benyttes i løpet av arbeidsdagen. Når du beregner hvor mye vibrasjoner du eksponeres for må du huske å inkludere alle verktøy du bruker i løpet av arbeidsdagen. Utregning og risikovurdering kan du gjøre ved hjelp av vibrasjonskalkulatoren. Husk at grenseverdier skal ikke overskrides.

Arm- og håndvibrasjoner

 

Arm- og håndvibrasjoner forårsakes av mekaniske vibrasjoner som overføres fra arbeidsutstyr til hendene og armene, for eksempel ved bruk av motorsag eller annet håndholdt verktøy. Dette kan påvirke blodforsyningen og gi forbigående plager som nummenhet og nedsatt følelse i hendene, noe som kan gjøre det vanskelig å utføre presisjonsarbeid.

Vedvarende vibrasjonseksponering kan på sikt gi irreversible skader på blodårer, nerver og muskler i hendene. Dette kalles hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS), og kan gi vedvarende nummenhet og nedsatt følelse og styrke i fingrene, samt smertefulle anfall med hvite fingre i kaldt vær. Det finnes ingen behandling for HAVS og det er derfor svært viktig å forebygge ved å holde seg innenfor grenseverdiene.

Selv om du jobber med vibrerende verktøy som ikke overskrider tiltaks- eller grenseverdier, er det lurt å legge til rette for hyppige avbrekk der du har pauser fra verktøyet og beveger på hender og fingre. Kulde vil redusere blodforsyningen ytterligere. Sørg derfor for å kle deg så du ikke fryser når du jobber med verktøy som fører til vibrasjoner.

Reduser vibrasjonseksponering

Selv om det er utarbeidet klare retningslinjer vil det være individuelt hvordan vi tolererer vibrasjoner, og det er viktig at du er oppmerksom på egne grenser og hva som fungerer for deg.

 • Vær bevisst på vibrasjonsverdi ved innkjøp og valg av utstyr
 • Bruk rett utstyr til rett materiale
 • Bruk verktøyet i en stilling som er naturlig for deg
 • Unngå å bruke mye kraft til å holde verktøyet – prøv å la verktøyet gjøre jobben for deg
 • Begrens eksponeringstiden – ta pauser, bytt på stillinger, personell og arbeidsoppgaver
 • Sørg for godt vedlikehold av utstyr
 • Kle deg så du ikke fryser – lav kroppstemperatur, røyk og snus kan øke risikoen for plager fordi blodsirkulasjonen reduseres ytterligere
 • Reduser støy og andre stressende elementer i arbeidsmiljøet
 • Overhold tiltaks- og grenseverdier

Helkroppsvibrasjoner

 

Helkroppsvibrasjoner er mekaniske vibrasjoner som overføres til hele kroppen fra kjøretøy, underlag eller maskiner. Vibrasjonene kan overføres til kroppen i stående stilling, eller sittende når du kjører skogsmaskin eller traktor. Helkroppsvibrasjoner over lang tid kan settes i sammenheng med korsryggsmerter, men det er mye du kan gjøre for å redusere risikoen.

 

Reduser helkroppsvibrasjoner

De fleste maskiner er i dag konstruert for å dempe vibrasjonene som overføres til fører. Vær uansett bevisst på hvor mye vibrasjoner du utsettes for, og sørg for variasjon i størst mulig grad.

 • Vær bevisst på vibrasjonsverdi ved innkjøp og valg av maskiner
 • Ta regelmessige pauser hvor du av/går ut av maskinen
 • Sørg for jevnest mulig kjøreunderlag og tilpass hjul, dekk og dekktrykk til underlaget
 • Hold lav kjørehastighet
 • Benytt førerhus/stol med vibrasjonsdemping og still inn stolen til din egen vekt og kroppsstørrelse
 • Sørg for godt vedlikehold av maskiner og kjøretøy
 • Begrens eksponeringstiden – ta pauser, bytt på stillinger, personell og arbeidsoppgaver
 • Overhold tiltaks- og grenseverdier

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere