Stillasmontør

For å ha et godt og langt yrkesliv som stillasmontør er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Ergonomi i arbeidshverdagen

Å gjøre forberedelser

Sikker jobbanalyse (SJA) 

Før man skal sette i gang med en arbeidsoppgave er det viktig å planlegge godt hvordan oppgaven skal utføres for å unngå unødig risiko, men også for å gjøre smarte tilpasninger. SJA er en systematisk og trinnvis gjennomgang av en planlagt arbeidsoperasjon. Hensikten er å sette inn tiltak for å fjerne eller kontrollere risiko elementene som identifiseres. Som stillasmontør vil arbeid i høyden og vertikal forflytning av ulike stillas deler og utstyr være faktorer som kan utgjøre en risiko. Du bør gjøre en SJA om arbeidsoppgaven avviker fra etablerte rutiner og prosedyrer, eller hvis det krever samarbeid mellom flere.

Planlegging 

I arbeidet som stillasmontør er det mange ulike arbeidsstillinger og belastninger kroppen din opplever gjennom arbeidsdagen. Du kan spare tid og krefter ved å planlegge godt i forkant. På mange byggeplasser arbeider flere yrkesgrupper samtidig. Ofte jobber du også i team, og da blir det ekstra viktig med god planlegging, samhandling og logistikk for at arbeidsdagen skal fungere så godt som mulig. Tenk ut hvordan du enklest kan få materialer og utstyr dit du skal bruke dem, og hvordan du kan oppnå variasjon i oppgaver og stillinger i løpet av arbeidsdagen. Noen arbeidsoppgaver innebærer mye ensidig belastning over tid. Å planlegge arbeidsdagen handler om å organisere dagen slik at du jobber så energiøkonomisk som mulig, ved at du for eksempel bruker riktig verktøy og hjelpemidler. God planlegging handler også om å legge forholdene til rette for å kunne jobbe i en naturlig arbeidsstilling, og at du legger opp til regelmessige avbrekk og varierte bevegelser for muskler som jobber tungt eller statisk. Å organisere arbeidet slik at du kan bytte oppgaver med en kollega, eller du kan gjøre andre arbeidsoppgaver innimellom vil bidra til en naturlig variasjon for kroppen. 

 

Involvering og medvirkning

Du har både en rett og en plikt til å medvirke i bedriftens HMS-arbeid. Ved store prosjekter vil mange avgjørelser som påvirker din arbeidshverdag tas allerede i prosjekteringsfasen. Når arbeidet allerede er i gang har du mindre muligheter for påvirkning av for eksempel valg av materialer, logistikk og plan for gjennomføring. Det er derfor viktig at du som fagarbeider involverer deg i planleggingen. Har du innspill som kan gjøre arbeidsdagen din bedre eller andre forslag som kan påvirke arbeidsmiljøet og muligheter for god tilrettelegging, kan vernetjenesten eller HMS-personell formidle dette videre.

Hjelpemidler

Bruk hjelpemidlene du har tilgjengelig og om nødvendig be om opplæring. Hjelpemidler er designet for å gjøre jobben lettere, som for eksempel å redusere behovet for muskelkraft og gjentagende bevegelser, eller gjøre det mulig å arbeide i en mer naturlig arbeidsstilling. Sørg for at tidsplanen og utforming av arbeidsplassen din sikrer plass til bruk av hjelpemiddelet, og at hjelpemiddelet er tilpasset deg. Gjør du det til en vane å bruke hjelpemidler vil du kunne spare kroppen din for mye belastning. Utvikling av hjelpemidler er i konstant utvikling, og det tilbys stadig nye produkter. Link til ulike hjelpemidler finner du her.

Heising og firing av stillasdeler

Manuell heising og firing av stillasdeler eller andre materialer kan være tungt, særlig for skuldre og armer. For å gjøre arbeidet så energiøkonomisk som mulig er det lurt å planlegge for:

  • Materialer og deler blir transportert så tett inntil oppstilling stedet som mulig. Dette gjelder både ved oppstilling og demontering.
  • Bruk av tilgjengelige hjelpemidler.
  • Et godt samarbeid mellom arbeiderne, slik at belastningen fordeles på alle. Bytt for eksempel på å være bunn- og toppmann med jevne mellomrom.  
  • Løft og ta imot på en måte som er naturlig for deg. Husk at å løfte nær kroppen krever mindre muskelkraft.
  • Bruk ulike arbeidsteknikker og ta mikropauser for å skape avbrekk for muskler og ledd.   

Å jobbe i kalde omgivelser

Stillasmontører jobber ute i all slags vær og du vil ofte ha utendørs arbeid på vinteren. Hvis du fryser, vil kroppen din automatisk jobbe for å produsere varme ved å øke spenningsnivået i muskulaturen. Dette gjør at bevegelser går saktere og kroppen kan oppleves stivere. Dette er energikrevende, og kan øke risikoen for ulykker. For å opprettholde kroppstemperaturen er det derfor viktig å velge klær som varmer, isolerer og holder deg tørr. Varmetapet er stort på beina, så vurder stillongs om det er kaldt. Unngå å få glippe mellom klær i korsrygg, nakke og håndledd.  

Å jobbe i varme omgivelser

Å utføre fysisk arbeid når det er uvanlig varmt kan oppleves ubehagelig og kan påvirke både effektivitet og konsentrasjon. Bruk derfor luftige klær uten at dette går utover sikkerheten. Kroppen din vil jobbe for å holde kroppstemperaturen jevn ved å utvide blodårene til huden og øke svette produksjonen.. Dette vil påvirke væskebalansen, noe som er viktig for alle funksjoner i kroppen, også for at musklene skal jobbe optimalt. Det er derfor svært viktig at du har tilgang på væske og at du får i deg noe salt dersom du svetter mye. Hensiktsmessige tilrettelegginger i varmen kan være avkjøling i løpet av dagen, kortere arbeidsdager, hyppigere pauser, forskjøvet arbeidstid, og bruk av kjøleanlegg eller solskjerming.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere