Taktekker

Å arbeide som asfalt og veivedlikeholder kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Løfte og bære

Kroppens strukturer er bygget for å tåle belastning, og en frisk kropp tåler godt den vekten muskulaturen din klarer å løfte. Det er likevel energikrevende å løfte og bære tunge gjenstander, og for å jobbe effektivt over tid er det lurt gjøre belastningen minst mulig. Dette gjør du blant annet ved å løfte gjenstanden nær kroppen, med kortest mulig vektarm, for ikke å bruke mer kraft enn nødvendig. Hjelpemidler som gir deg bedre grep på gjenstanden vil også forenkle løftet. Det er også en fordel å begrense løft i fremoverbøyd stilling med samtidig vridning av ryggen. Er gjenstanden tung, eller du skal løfte og bære store mengder, kan det være fornuftig å være flere, fordele belastningen og bruke tilgjengelige løftehjelpemidler. En sekketralle er et godt alternativ til å bære. Har du i tillegg planlagt godt har du kanskje allerede redusert behovet for å bære over lengre distanse ved å få transportert materialene eller utstyret nært der du skal bruke det. 

Å legge asfalt takbelegg på tak

Å legge asfalt takbelegg på tak innebærer ofte at du må løfte tungt. Arbeidet utføres også kanskje med fallsikringsutstyr på steder med liten plass og skrått underlag, noe som gir begrensede variasjonsmuligheter. God planlegging er viktig for å gi mest mulig rom for bevegelse, slik at muskulaturen slipper å jobbe statisk over lang tid. 

  • Sørg for fri atkomst og ryddige arbeidsforhold for å unngå ulykker.
  • Forsøk å legge opp arbeidsdagen slik at du kan veksle mellom ulike arbeidsoppgaver. 
  • Plasser materialer og utstyr så nært arbeidsstedet som mulig, og i den rekkefølgen du skal bruke de. Sørg for plass til å bevege deg og til bruk av hjelpemidler. 
  • Må du løfte og bære, så gjør det i en stilling som er naturlig for deg. Kan du fordele belastningen på flere muskler, få hjelp av en kollega eller bruke hjelpemidler, blir behovet for muskelkraft mindre og du jobber mer energiøkonomisk. Ulike hjelpemidler kan du lese mer om her
  • Ta jevnlige pauser hvor du beveger ryggen, armene og beina for å for å begrense ubehaget ved at muskulaturen jobber statisk lenge av gangen. 
  • Bruk kneputer ved knestående arbeid.
 • Slipp grepet om propanbrenneren eller annet verktøy regelmessig. Selv om det å holde grep om utstyr ikke er en tung belastning, krever det likevel statisk arbeid fra muskulaturen i hånden. 

 

Vurder løftet

En uventet forskyvning av last under manuelt tunge løft vil gi en brå og uventet belastning for kroppen, og kan øke risikoen for muskel- og skjelettplager. Det samme vil kunne skje dersom du snubler eller glir under løftet. Sørg derfor for å stå støtt, samt vurder risikoen for at tyngden på lasten kan forskyve seg under løftet. Dersom dette er en risiko bør du benytte løftehjelpemidler. 

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere