Taktekker

For å ha et godt og langt yrkesliv som taktekker er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Løfte og forflytte

Å jobbe som taktekker innebærer mye løft og bæring. Kroppens strukturer er bygget for å tåle belastning, og en frisk kropp tåler godt den vekten muskulaturen din klarer å løfte. Det er likevel energikrevende å løfte og bære tunge gjenstander, og det som er lett for en, kan oppleves tungt for en annen. For å jobbe effektivt over tid er det lurt gjøre belastningen minst mulig.

 • Løft og bær slik det er naturlig for deg.
 • Reduser kraftbehovet ved å løfte så nære kroppen som mulig.
  Prøv å begrense løft i fremoverbøyd stilling med samtidig vridning av ryggen.
 • Du har sterke muskler i beina. Bruk dem når du løfter tungt.
 • Fordel tung eller uhåndterlig belastning på flere muskler eller flere folk. Å fordele vekten på to armer kan gjøre det lettere å bære i en mer naturlig stilling.
 • Sørg for å stå støtt, og at bæreavstanden er kort, jevn og fri for hindringer.
 • Bruk tilgjengelige hjelpemidler. En tralle, rullebord eller truck er gode alternativer til bæring.
 • Be om hjelp.
 • Har du i tillegg planlagt godt har du allerede redusert behovet for å bære over lengre distanse ved å få transportert materialene eller utstyret nært der du skal bruke det. Husk at å bære i trapp øker belastningen betydelig.

Risikovurder løftet

En uventet forskyvning av objektet under manuelt tunge løft vil gi en brå og uventet belastning for kroppen, og kan øke risikoen for skader. Det samme vil kunne skje dersom du snubler eller glir under løftet. Sørg for at du står støtt, og vurder risikoen for at tyngden på lasten kan forskyve seg under løftet. Bruk løftehjelpemidler om dette er en risiko.

Skyve og trekke

Når du skal forflytte tunge materialer eller gjenstander bør du vurdere å skyve eller trekke, i stedet for å løfte. Da jobber du parallelt med tyngdekraften. Gjør friksjonen til underlaget så liten som mulig ved for eksempel å bruke hjul eller annet materiale som sklir lett. Ofte vil det være lettere å trekke, da du får en mer hensiktsmessig vinkel og unngår å skyve gjenstanden ned i underlaget. Helning og tyngdekraft vil også være krefter som spiller inn. Husk SJA!

 • Gjør friksjonen mellom objektet og underlaget så liten som mulig.
 • Utnytt tyngdeoverføring og tyngdekraften.
 • Bruk egen kroppsvekt som hjelp når du skyver/trekker.
 • Utnytt (og vær obs på!) bevegelsesenergien i objektet.
 • Be om hjelp.
 • Bruk hjelpemidler.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere