Ventilasjon og blikkenslager

For å ha et godt og langt yrkesliv som blikkenslager er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Arbeidstillinger

Arbeid under knehøyde 

Mange av arbeidsoppgavene som blikkenslager foregår i knestående eller under knehøyde. Arbeid på huk eller i knestående er en belastning for kneleddet og kan innebære mye statisk jobb for til rygg- og beinmuskulatur. Press fra hardt underlag i knestående og spent muskulatur reduserer blodforsyningen til vevet. Tenk derfor mulighet for stadig variasjon og legg opp arbeidet slik at du får beveget og strukket ut beina og beveget ryggen innimellom. Bruk kneputer og andre tilgjengelige hjelpemidler for å redusere trykket på knærne og skape varierte arbeidsstillinger.

Å montere beslag

Å montere beslag innebærer ofte mye jobb i knestående eller på huk. God planlegging er viktig for å skape variasjon og unngå at muskulaturen jobber statisk over lang tid. For å forebygge muskel- og skjelettplager er det lurt å:

  • planlegge for å få levert materialet nærmest mulig der du skal bruke det. Sørg for fri atkomst og ryddige arbeidsforhold for å unngå ulykker.
  • bruke beskyttelse på knærne for å redusere trykket på strukturer i kneet. 
  • organisere arbeidet slik at du bryter opp de gjentagende bevegelsene med andre arbeidsoppgaver. Benytt jobbrotasjon om mulig. 
  • jobbe i en naturlig arbeidsstilling, dersom det er mulig. Kan du utføre arbeidet i en behagelig arbeidshøyde, er du mer utholdende og du unngår mye statisk belastning på annen muskulatur. Om du likevel må jobbe i statiske stillinger, er det fornuftig å ta hyppige mikropauser hvor du strekker ut og beveger deg.  
  • ha verktøyet lett tilgjengelig, med mulighet til å legge det fra deg. 
  • sørge for å bruke riktig og godt vedlikeholdt verktøy til jobben. 
  • bruke hansker som passer deg. Hansker kan beskytte hendene og gi deg bedre grep, men husk at for store hansker kan gjøre at du bruker mer gripekraft enn nødvendig, selv på enkle oppgaver. For små hansker kan redusere blodsirkulasjonen. 

å bli kjent med, og benytte verktøy og hjelpemidler som er designet for å gjøre jobben mer energiøkonomisk. Ulike hjelpemidler kan du lese mer om her

Arbeid over skulderhøyde 

Mange av arbeidsoppgavene som blikkenslager foregår over skulderhøyde. Dette innebærer at skulderleddet og nakken jobber statisk i leddenes ytterstilling. Å jobbe langt fra kroppens senter eller i leddenes ytterstilling krever mer kraft og vil derfor være en større belastning for muskulaturen din. For eksempel er montering av takrenner en arbeidsoppgave som kan gi statisk belastning på armer og skuldre.  Dette kan gjøre at strukturene i skulder og nakke lettere kan bli slitne. Prøv å utføre arbeidet så nær kroppen som mulig ved for eksempel å gå høyere i stillaset. Husk at å stå på et stødig underlag med plass til å bevege deg, gir større mulighet for å variere arbeidsstillinger, og du unngår unødvendig muskelbruk for å holde balansen. Om du må jobbe med armene over skulderhøyde bør du sørge for mikropauser for muskler og ledd, ved at du regelmessig senker armene og beveger på skuldrene. Avlast samtidig hånden som holder verktøyet. Bryt gjerne opp med andre arbeidsoppgaver. Bruk hjelpemidler der det er plass og mulighet for det.

Arbeid i fremoverbøyd stilling

Å jobbe i en fremoverbøyd stilling gir statisk belastning på ryggen. Vær bevisst på å rette deg opp og bevege deg med jevne mellomrom for å øke sirkulasjon og gi muskulaturen en pause. Dersom du kan flytte arbeidet høyere eller benytte forlengerskaft/hjelpemidler, vil du kunne jobbe i en mer oppreist stilling. Prøv å unngå å løfte når du står fremoverbøyd med samtidig vridning av ryggen. Mange opplever at ryggmuskulaturen da har lett for å krampe seg.

Utfordrende arbeidsstillinger

Arbeid i trange rom

Som blikkenslager kan du av og til måtte arbeide trange omgivelser. Dersom arbeidet innebærer andre risikofaktorer enn de som tas høyde for i ordinære arbeidsprosedyrer er det viktig å utføre SJA og sette inn HMS-tiltak for å ivareta sikkerheten. Arbeid i trange rom vil kunne oppleves varmt og fører også ofte til at du må jobbe i statiske arbeidsstillinger. Bryt derfor opp arbeidet med hyppige pauser der du beveger kroppen. Om du må jobbe lenge i samme stilling er det lurt å utføre variert aktivitet i etterkant for å øke blodsirkulasjonen. Har du mulighet til å utføre deler av arbeidsoppgavene utenfor det trange rommet vil det begrense tiden med statiske arbeidsstillinger.  

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere