Funksjonsvurdering

Ergonomisk funksjonsvurdering

Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk funksjonsvurdering. Denne sjekklisten er bedriftens eget verktøy i forhold til å kartlegge, prioritere og løse utfordringer knyttet til tungt og ensformig arbeid.


    Send videre til din nærmeste leder.

    Jeg samtykker i at personopplysninger gitt i dette skjemaet. Vil bli benyttet i til å vurdere om det er behov for en videre funksjonsvurdering på min arbeidsplass.

    Hjelpemiddelbasen

    Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

    Samarbeidspartnere