Murer

Velg hvilke områder heftet ditt skal inkludere

Vibrasjon

 • Hva er hånd og arm vibrasjoner?

  Hånd- og armvibrasjoner kommer fra mekaniske vibrasjoner og overføres fra arbeidsutstyr til hender eller armene. Ettersom vibrasjoner forekommer på mange arbeidsplasser må man ha oppmerksomhet på dette som et arbeidsrelatert problem. Vibrasjoner fra håndholdt verktøy kan gi nedsatt funksjon av hender samt skader som man ikke blir kvitt. Dette vil kunne påvirke vår komfort, effektivitet, sikkerhet og helse.

  Bormaskiner, vinkelslipere, motorsager, kjøretøy, meiselmaskiner og  liknende er eksempler på håndholdt verktøy som vibrerer.

  Vibrasjonsstyrken:

  Vibrationsstyrken uttrykkes som akseleration og oppgis i m/s². Vibrasjonsstyrken handler om hvor mye maskinen rister og det er denne ristingen som forplanter seg i hendene og armene.  Når maskinens vibrasjonsstyrke overstiger 2,5 m/s² skal leverandøren opplyse om dette.

  Skadelig påvirkning:

  Første tegn på skadelig påvirkning fra hånd/armvibrasjon er typisk nummene eller følelseløse fingre. Etter lengre tids belastning er det også en risiko for å få såkalte «hvite fingre. Hvite fingre kommer tydelig frem når det er kaldt og at hendene blir hvite, kalde og følelsesløse. Dette er en invalidiserende sykdom som annerkjennes som en yrkessykdom. Andre symptomer fra vibrasjoner kan være smerter, nedsatt følelse og gripekraft i fingrene.

  Slike skader er vanskelige å behandle men kan forebygges om man reduserer eller unngår verktøyet.

  Hva bør man så gjøre for å unngå dette?

  Generelt gjelder at skadelige og unødige vibrasjonsbelastninger skal unngås i arbeidsdagen. Dette kan man gjerne gjøre ved å finne alternative arbeidsmetoder, bruke det verktøyet som vibrerer minst, bruke opphengt verktøy eller utstyr som man kan betjene med fjernkontroll.

  Ved innkjøp er det særlig viktig at man velger utstyr som har mindre vibrasjon, av den grunn er det viktig å snakke med leverandørene om hvor stor vibrasjonspåvirkning dette har og om det finnes liknende verktøy som gjør jobben like godt, men vibrerer mindre.

  Beskyttelse mot kulde:

  Lav kroppstempratur øker risiko for hvite fingre på grunn av redusert kroppstemperatur. Varme klær og hansker bør benyttes dersom det arbeides med vibrerende verktøy i kaldt vær. Ved å gå til vibrasjonskalkulatoren kan du selv undersøke anbefalt tidbruk for det verktøyet du bruker.

  Les mer
 • Vibrasjonsbelastning i arbeidsdagen

  VibraRisikoen for vibrasjonsskader avhenger av hvor mye vibrasjon du blir utsatt for over en 8 timers arbeidsdag. Som tommelfingerregel unngår man skader dersom den daglige vibrasjonsbelastningen ikke overstiger 2,5 m/s². Risikoen for skader økes ved fastlåste arbeidsstillinger hvor bevegelsesfrihet er innskrenket.

  Hvor mye man kan utsettes for av vibrasjoner er basert på en 8 timers arbeidsdag og grensen for hvor stor din daglige vibrasjonsbelastning kan være er 5 m/s².

  Grenseverdien på 5 m/s² er absolutt og må ikke overskrides.
 Som tommelfingerregel kan skader unngås, hvis din daglige vibrasjonsbelastning ikke overstiger 2,5 m/s². Med en vibrasjonsbelastning mellom 2,5 – 5 m/s²  kan arbeidet fortsette, men årsaken skal undersøkes, og der skal gjennomføres tekniske og organisatoriske
  tiltak for å begrense belastningen mest mulig.

   

   

   

  Les mer
 • Vibrasjon og hvordan minske risiko for helseplager

  For å beskytte seg mot mekaniske vibrasjoner, skal man kartlegge og dokumentere i hvilken grad arbeidsutstyret utsetter oss for vibrasjoner. Videre skal det vurderes risiko for helse og sikkerhet forbundet med vibrasjoner. Hvordan dette gjøres kan du lese mer om her:

  For å finne ut i hvilken grad man er utsatt for vibrasjoner må man ha oversikt over 4 ting:

  1. Oversikt over arbeidsutstyret: Skaff oversikt over hvilke verktøy og maskiner som vibrerer. Lag en liste over alt av utstyr slik at man kan risikovurdere og samenlikne. Her må man gjerne ha hjelp av kollegaer, verneombud og andre.

  2. Vibrasjonsnivået på verktøyet/maskinene: Få en oversikt over hvilket vibrasjonsnivå verktøyet har. Dette kan man få oversikt over gjennom produsentenes tekniske data over verktøyet, eller hos leverandører man samarbeider med. På Arbeidstilsynets sider kan man også finne databaser med målinger av vibrasjoner. Alt verktøy som er lagt inn her i denne portalen er ferdig risikovurdert.

  3. Hvor lenge man benytter verktøyet pr 8 timers arbeidsdag: Man må finne den reelle tiden pr dag man benytter verktøyet. Dette sier noe om hvilken grad man er utsatt for vibrasjon og eventuell helseskadelig påvirkning. Det kan ofte en være en utfordring å finne den reelle tiden ettersom man gjerne har en tendens til å overestimere denne tidsbruken. Noen ganger kan det derfor være nødvendig å ta tiden på bruk av verktøyet under arbeidsdagen.

  4. Risikovurdering: Vibrasjonsnivået på verktøyet og tiden for bruk, danner grunnlag for å risikovurdere. Dette settes inn i en vibrasjonskalkulator som regner ut grensene for helseskadelig påvirkning og når man må gjennomføre tiltak. Vibrasjonskalkulatoren finner du ved å gå inn i hjelpemiddelbasen.

  Når man utfører risikovurderingen får man opp to viktige faktorer; tiltaksverdi og grenseverdi.

  Tiltaksverdi for daglig eksponering forteller oss at dersom denne tiden overskrides skal det iverksettes tiltak for å redusere risikoen.

  Grenseverdi for daglig eksponering er en grense som ikke skal overskrides. Dette betyr at man ikke skal benytte verktøyet ut over grensetiden ettersom risiko er såpass stor for helseplage.

  Man skal alltid planlegge og utføre arbeidet, slik at ingen blir utsatt for skadelige vibrasjoner. Man skal anvende tekniske foranstaltninger eller begrense den tiden man bruker vibrerende verktøy.

  Tips til å redusere hånd/arm vibrasjoner:

  • Planlegg arbeidet slik at det gir minst mulig vibrasjon
  • Riktig arbeidsteknikk, unngå å bruke mer kraft enn hva som er nødvendig.
  • Informasjon og opplæring om verktøyet og arbeidsteknikk.
  • Godt vedlikehold av utstyret.
  • Bruk lavvibrerende verktøy
  • Alternativt verktøy, for eksempel skifte til verktøy som vibrerer mindre.
  • Jobbrotasjon og tilstrekkelig med pauser
  • Reduser tiden man jobber med det vibrerende verktøyet.
  • Egnet verneutstyr, for eksempel vibrasjonsdempende hansker.

  Leverandøren av verktøyet skal opplyse om hånd/arm-vibrationer i bruksanvisninger når 2,5 m/s² overskrides.

  Få flere forskjellige maskiner på prøve eller ta for eksempel kontakt med bedriftshelsetjenesten når dere ved nyanskaffele eller skal vurdere en leverandørs opplysninger om en maskins vibrasjoner.

  Hansker demper kun vibrasjoner med høy frekvens. De vil derfor kun dempe „snerten“ i slaget fra f.eks en meiselhammer. Risikoen for å få hvite fingre vil være den samme. Det samme gjelder for de fleste tunge verktøy innen for bygg og anlegg.

   

   

  Les mer
 • Vibrasjonskalkulator

  Trykk på bildet så kommer du direkte til vibrasjonskalkulatoren, Her kan du selv risikovurdere alt vibrerende håndverktøy du bruker i det daglige .