Vibrasjonskalkulator for håndverktøy

Hjelp?
Verktøynavn Vibrasjonsnivå Desibel Daglig eksponering
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Legg til nytt verktøy
Resultat:
5 min15 min30 min1 t2 t3 t4 t5 t6 t8 t10 t <
{{vibrationIcon}}
Vibrasjonsnivå:{{ep_calc.vibrationLevelText()}}
Daglig eksponering:{{ep_calc.vibrationExposureText()}}
Eksponeringspoeng:{{ep_calc.vibrationExposurePointsText()}}
{{vibrationIcon}}
Decibel:{{ep_calc.decibelGradeText()}}
Mellom:{{ep_calc.decibelLevelText()}}
Trygg brukTiltak bør iverksettesHelseskadelige vibrasjoner/desibel

Hvordan bruke kalkulatoren:

Til venstre setter du inn vibrasjonsdata for maskinen. Dette finner du gjerne hos leverandørens datablader. I maskinens koffert skal det ligge et hefte med tekniske data og informasjon om vibrasjonstallet.

I ruten til høyre kan du legge inn hvor lang tid du faktisk benytter verktøyet pr arbeidsdag. Kalkulatoren regner ut vibrasjonsnivået og viser frem hvilken sone du havner i.

Du kan også legge inn flere maskiner under hverandre, og få en total samlet beregning for vibrasjonsnivået pr arbeidsdag.

Tips:

Ved gul sone:

· Reduser tiden eller ta hvilepauser

· Varier med andre arbeidsoppgaver

· Vurder om arbeidet gjøres hensiktsmessig på en hensiktsmessig måte

· Om det er gitt tilstrekkelig opplæring i bruk av verktøyet

Ved Rød sone:

Rød sone er en grenseverdi som ikke skal overskrides. Fortsatt bruk og eksponering over grenseverdien aksepteres ikke = stans av arbeidet.

Lukk