Energimontør

Velg hvilke områder heftet ditt skal inkludere

Stolpeklatring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å arbeide som energimontør er et fysisk men også variert arbeid. Arbeidet kan omhandle alt fra klatring, vedlikehold på trafostasjoner til arbeid med høyspentanlegg. Fordi man arbeider med høyspentanlegg foregår mye av arbeidet utendørs og sammen med andre kollegaer. Arbeidet kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler. Mange tilfeller av arbeidsskader og overbelastning kan forebygges dersom arbeidet planlegges og utføres riktig.

I materialet til venstre får du noen tips om hvordan helseplager kan unngås.

Du kan skrive ut alt det du ønsker å ta med deg på arbeidsplassen.

Lagre