Taktekker

Velg hvilke områder heftet ditt skal inkludere

 

 

 

 

 

 

 

Tunge løft, vanskelige arbeidsstillinger samt støy og vibrasjoner er de vanligste årsakene til arbeidsskader blant taktekkere.

Gode ergonomiske arbeidsprosesser og riktige tekniske hjelpemidler kan løse mye av utfordringene knyttet til arbeidsdagen. I materialet her finner du mange tips som kan bidra til en lettere arbeidsdag for deg og dine kollegaer. Å fokusere på å redusere tunge eller ensformige belastninger gir bedre helse, overskudd og arbeidsglede.

Du kan skrive ut alt det du ønsker å ta med deg på arbeidsplassen