ByggRygg – et konkret verktøy for å jobbe med arbeidsmiljø

Life Improvement | 26. september 2022

60 % av sykefraværet i norske bedrifter skyldes muskel- og skjelettplager og psykiske plager. En stor del av dette fraværet kunne vært unngått gjennom forebygging. Life Improvement, som har hatt ansvaret for den faglige oppdateringen av ergonomiportalen.no, har, sammen med IA Bransjeprogram for Bygg- og anlegg, utarbeidet det forebyggende verktøyet «ByggRygg - med jobben i ryggen».

Hva er ByggRygg – med jobben i ryggen?

ByggRygg er en digital portal, og er et av få verktøy som retter seg mot alle ansatte i bedriften. Den er laget spesielt for å treffe ansatte med fysiske og manuelle arbeidsoppgaver.
For ansatte: Gjennom korte videoer som kan sees på den enkeltes mobil gir ByggRygg de ansatte konkret og lettfattelig kunnskap om helseplagene som er hovedårsak til sykefravær. Ansatte ansvarliggjøres og settes i stand til å ta vare på sin egen fysiske og psykiske helse, og får nyttige tips til både forebygging og mestring av jobb i perioder med plager.

Kim Stangnes

«Vi ønsket å forbedre hvordan de ansatte ser på og viser engasjement for sin egen helse»

Kim Stangnes, Bedriftsutvikler Isotak Bygg AS

For ledere, tillitsvalgte verneombud og andre ambassadører: Portalen inneholder en verktøykasse med konkrete tips og råd til bruk i arbeidsmiljøarbeidet, sykefraværsoppfølging og i møte med ansatte som opplever helseplager.

Kristine Seim

«Vi har et verktøy til å vite hvordan du tar den første samtalen når noen blir syke»

Kristine Seim, Prosjektleder «Frisk i Hæhre»

Helseplager på jobb

STAMI trekker fram psykososialt arbeidsmiljø som et av de viktigste områdene for å forebygge helseplager. Til tross for et mye brukt begrep er det mange bedrifter som synes at det er vanskelig å vite hvordan de kan jobbe med arbeidsmiljøet, spesielt psykososialt arbeidsmiljø. Det er diffust og lite håndfast, og selv om vi vet at det psykososiale miljøet er vel så viktig som de mer konkrete tingene som fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, så er det vanskelig å vite hvordan man kan gjøre det.

ByggRygg er konkret og håndfast, og involverer alle som jobber i bedriften. Portalen retter seg mot individet og det systematiske arbeidet, og setter bedriftene i stand til å jobbe helhetlig og strategisk mot et forebyggende og mestringsorientert arbeidsmiljø.

 

Nyttig for alle bedrifter

ByggRygg passer alle bedrifter i forskjellige næringer, uavhengig av størrelse. Det er et nyttig verktøy som lett kan brukes i små bedrifter som ikke har store budsjetter for HMS, så vel som store konsern med egne HR-avdelinger. Verktøyet brukes også av BHT.

ByggRygg er laget for å være lett tilgjengelig og uavhengig av fysisk arbeidssted. Det er derfor en kostnadseffektiv måte å nå de ansatte med informasjon, og gir gjenkjennelig informasjon og eksempler som kan brukes rett inn i den praktiske arbeidshverdagen.

Stig Morten Hardeland

«Hvis du trives på jobb og har et godt arbeidsmiljø, så går produksjonen mye bedre»

Stig Morten Hardeland, tillitsvalgt i Hæhre og Ambassadør i Bygg Rygg

Ønsker du å vite mer?

www.lifeimprovement.no

Bygg Rygg 2023

Kanskje du også er interessert i

Life Improvement | 7. februar 2024

Vibrasjonsdempende teknologi

Vibrasjoner øker risikoen for vedvarende skader hos arbeidstakere. Ny teknologi kan redusere ekponeringen fra verktøy med 50-90%.

Les mer Pil

Life Improvement | 28. april 2023

Sett fokus på arbeidsmiljøet

Hver dag dør flere tusen mennesker av yrkesrelaterte skader rundt om i verden. FN har dedikert 28. april til dagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, ...

Les mer Pil
verktøy bor

Life Improvement | 14. mars 2023

Hvordan redusere risiko ved vibrasjoner?

Arbeidstakere som er utsatt for vibrasjoner har en økt risiko for å utvikle plager og skader i muskler, skjelett og nerver. Noen av skadene er irreversible –...

Les mer Pil

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere