Vibrasjonsdempende teknologi

Life Improvement | 7. februar 2024

Vibrasjoner øker risikoen for vedvarende skader hos arbeidstakere. Ny teknologi kan redusere ekponeringen fra verktøy med 50-90%.

Ca 60 000 arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen i Norge rapporterer at de er utsatt for vibrasjoner fra håndholdte verktøy en fjerdedel eller mer av arbeidsdagen. Eksponering for langvarige eller kraftige vibrasjoner øker risikoen for hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS), en yrkessykdom som påvirker nerver, blodårer, ledd og muskler i hender og fingre. HAVS kjennetegnes av nummenhet og «hvite fingre», smertefulle anfall, redusert funksjon og kuldeintoleranse. Tiltaksgrensen for vibrasjonseksponering er derfor satt til 2,5 m/s2 for en 8-timersdag. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstakerne ikke utsettes for skadelig eksponering. For å regne ut eksponering kan du bruke vibrasjonskalkulatoren.

 

HAVS er en irreversibel skade, og det er derfor viktig å forebygge. STAMI har i samarbeid med IA-bransjeprogram for bygg og anlegg og ulike entreprenører undersøkt nye teknologiske løsninger for å redusere vibrasjoner fra håndholdte verktøy i bygg- og anleggsbransjen.
I prosjektet har de undersøkt effekten av å bygge om verktøy ved å installere teknologi som demper vibrasjonene ved å skape motbevegelse med samme frekvens som vibrasjonen den skal dempe. Det ble også montert fjørdemping på håndtakene. Vibrasjonsdempingen kan både ettermonteres og bygges inn i verktøyet fra det produseres.

Testing før og etter ombyggingen viste at det er mulig å redusere vibrasjonsnivået med 50-90%. Dette reduserer risikoen for HAVS betydelig og gir også fordelen av lengre brukstid før man når tiltaks- og grenseverdiene. I følge rapporten gjenstår noe utvikling for å øke den mekaniske holdbarheten på utstyret, men de håper at økt etterspørsel fra entreprenører vil føre til at produsentene bygger inn tilgjengelig vibrasjonsdempende løsninger i verktøyet allerede under produksjon.

Artikkelen er et sammendrag fra STAMI.
Les hele rapporten her.

Kanskje du også er interessert i

Life Improvement | 28. april 2023

Sett fokus på arbeidsmiljøet

Hver dag dør flere tusen mennesker av yrkesrelaterte skader rundt om i verden. FN har dedikert 28. april til dagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, ...

Les mer Pil
verktøy bor

Life Improvement | 14. mars 2023

Hvordan redusere risiko ved vibrasjoner?

Arbeidstakere som er utsatt for vibrasjoner har en økt risiko for å utvikle plager og skader i muskler, skjelett og nerver. Noen av skadene er irreversible –...

Les mer Pil
Anleggsarbeidere

Life Improvement | 27. januar 2023

Kurs for redusere sykefravær!

Muskel- og skjelettplager er årsak til 50 % av fraværet i bygg- og anleggsnæringen. Forskning er tydelig på at mye av dette fraværet kan forebygges gjennom g...

Les mer Pil

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere